Biskop Sven-Bernhard Fast

Sven-Bernhard Fast prästvigdes1973 för Luleå stift. Från 2003 fram tills han blev vald till biskop 2011 var SvenBernhard Fast generalsekreterare för Sveriges Kristna Råd.

Biskopens huvuduppgift är att leda och inspirera kyrkan i stiftet. Tillsammans med domkapitlet har biskopen ansvar för att kyrkans lära och ordning följs. Dessutom viger biskopen präster och diakoner till tjänst i kyrkan. Som biskop är man självskriven ordförande i stiftsstyrelsen och domkapitlet.

 

Foto: Magnus Aronsson/IKON

 

 

Kontakt Biskopen

Skapad: 2011-01-13 13:25:00

Annika Hakalax
Biskopens adjunkt
+46 498 404905
+46 705 214591
e-post

Rebecca Kinnander
Biskopens sekreterare
+46 498 404902
+46 706 307202
e-post

 

Biskopens Valspråk

Skapad: 2012-01-23 21:05:00

Ut Omnes Unum Sint  (Joh 17:21) - ”att de alla skall bli ett”

Av denna Jesu Kristi översteprästerliga förbön är Kyrkan överallt och i alla tider omsluten. Att de alla skall bli ett - här faller skrankorna och vi ser den världsvida Kyrkans gemensamma kallelse, i hela dess rika mångfald och lokala variation: Att leva den enhet som världen längtar efter, och som Gud har i beredskap för hela mänskligheten. En enhet för att världen ska tro - och leva. Och i hans bön är våra böner inneslutna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//