Förhållningssätt

Arbetet med till tro vill vi ska präglas av ett särskilt förhållningssätt. Detta förhållningssätt kan delas upp i fem värden eller värdeord.

Dessa får bli ett mönster som vi får stämma av vår verksamhet mot när vi arbetar med till tro.

  • Kontemplativt, detta handlar om att vara uppmärksamma på Guds tilltal och genom bön och bibelläsning försöka ta reda på Guds vilja. Att föra en dialog med Gud inför viktiga beslut är avgörande för arbetets framgång. Kolosserbrevet 2:6, ”Ni har lärt känna herren Kristus Jesus, lev då i honom…”

  • Kreativt, att på ett fantasifullt sätt lösgöra och använda alla de gåvor alla Guds barn har. Vi behöver se våra medarbetares och frivilligt engagerades gåvor och hur vi bäst använder dessa för församlingens växande. Vi behöver våga tänka nytt och fritt. Vi får pröva och vi får misslyckas. Hur kan vi nå människor idag som är kristna analfabeter? Romarbrevet 12:6, ”Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi fått…”. Kolosserbrevet 3:16, ”Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner, och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan”.

  • Kontinuerligt, att vara rotade i Skriften, trogna traditioner vi fått och söka efter att ge dem nya uttryck. Hur kan vår tro kommuniceras idag? Kolosserbrevet 2:7, …,med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda.” 1 Korinthierbrevet 11:23, ”Jag har själv tagit emot från Herren det som jag fört vidare till er…”

  • Ansvarstagande, vi har ansvar inför Gud och varandra när vi bygger för framtiden och för idag. Vi behöver se i längre perspektiv och förstå att det vi gör idag är avgörande för trons framtid. Apostlagärningarna 20:28, ”Ge akt på er själva och på hela den hjord som den heliga anden satt er att ha uppsikt över…” Lukas 20:25, ”Ge då….Gud det som tillhör Gud”

  • Arbetsglädje, i att arbeta för Gud för trons utbredande. Vårdande relationer med arbetskamrater och andra vi möter i vårt arbete. Lukas 2:10 ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket.” 1 Petr. 3:13, ”Vem kan göra er något ont om ni arbetar för det goda?”Ef. 4:32 ”Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus.”

Växjö stift

Skapad: 2011-03-30 09:35:00

Material

Inga dokument

//