S:t Sigfrids folkhögskola i till tro

S:t Sigfrids folkhögskola och stiftet kommer att tillsammans arbeta med konceptet till tro under flera år framöver.

Tre av skolans medarbetare, skolprästen Magnus P Wåhlin, biträdande rektorn Jonas Fager och läraren Åse Aronsson sitter med i processgruppen tillsammans med tre representanter från stiftskansliet.

Vårt mål är att ha ett nära samarbete med stiftets församlingar för att möta behovet av utbildningar. Skolan och S:t Sigfrids kapell är sedan länge en viktig mötesplats för människor i olika åldrar och från olika kulturella sammanhang.

Vi tror att folkbildningens värden som det personliga mötet med den andre, bildningen och upplevelsen att få växa som människa är viktig för kyrkan.

Vi vill vara ett stöd i församlingarnas växt och utveckling. Folkhögskolan är med i arbetet med att ta fram det material som ska användas i till tro och kommer att ordna kurser med anknytning till konceptet. Kursutbudet kommer att formas under processen gång. Församlingarna kommer att erbjudas att göra en hälsokontroll utifrån de fem fokusområdena – för att se vilka områden man behöver arbeta med.

För alla som vill veta mer om vad till tro innebär kommer vi tillsammans med Växjö stift arrangera ett antal korta introduktionskurser.

Växjö stift

Skapad: 2011-03-30 09:35:00

 

//