SAMISK HELG I LYCKSELE

Nyhet Publicerad Ändrad

LÖRDAG 5 MARS KL 10-15
Workshop och fika i S:t Mikaelsgården
Vi lär oss om samisk kultur: Tillsammans med bl a Ewerth Richardsson och Birgitta Simma förbereder vi söndagens gudstjänst genom att sjunga, läsa texter, dekorera kyrkorummet, förbereda söndagens böner, samtala om predikan med mera.
OBS! Ingen anmälan

SÖNDAG 6 MARS KL 11
Gudstjänst med nattvard i Lycksele kyrka
(bön i gravkapellet inför gudstjänsten kl 1o)

VÄLKOMMEN!