Vigsel

Skapad: 2011-02-16 10:15:00

Den kyrkliga vigseln präglas av den kristna uppfattningen att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund. De delar som tydligast uttrycker detta i den kyrkliga vigselakten är läsning ur Bibeln, brudparets löften "inför Gud och i denna församlings närvaro", bönen över ringarna och välsignelsen över brudparet. Att vigas i kyrkan med bön, psalmsång och Guds välsignelse stärker gemenskapen och samhörigheten.

Foto: Ida Bjurström

 

 I många andra länder är borgerlig vigsel obligatorisk, men ofta har man även här en kyrklig välsignelseakt efter den borgerliga. Också i Svenska kyrkan finns möjligheten för dem som önskar att få "välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap". Kyrklig och borgerlig vigsel har samma rättsliga giltighet. Vigseln innebär i båda fallen att paret offentligt ger till känna att de samtycker till äktenskapet. För kyrklig vigsel är det prästerna  som har behörighet att viga. Borgerlig vigselförrättare är lagfaren domare i allmän underrätt eller en särskild förordnad vigselförrättare.Varje år sker drygt 60 procent av vigslarna i Sverige enligt Svenska kyrkans ordning.

Så går det till att vigas i kyrkan

Om man vill gifta sig i kyrkan ska man anmäla det till församlings- eller pastorsexpeditionen som ansvarar för bokningar av präst och kyrka. 

Det vanliga är sedan att paret före vigseln träffar vigselprästen för att samtal kring vigselns innebörd och gå igenom vigselgudstjänsten.

Vigselgudstjänsten har en fast struktur, men det finns möjlighet att till viss del anpassa den efter sina önskemål. Ofta kan man påverka både valet av psalmer, böner och textläsning. Brudparet kan också fritt formulera löftena i samråd med prästen, förutsatt att de fortfarande innehåller avsikten att "älska varandra i nöd och lust tills döden skiljer dem åt". Att vigas i kyrkan kostar inget om man tillhör Svenska kyrkan och betalar kyrkoavgift. Kostnader för extra sång och musik kan dock tillkomma.

Text: Svenska kyrkan

 

Vad händer i veckan?

Enköpings församlingsexpedition

Skapad: 2011-02-02 15:25:00
Kyrkans Hus, V. Ringgatan 9, 745 31 Enköping

enkoping.forsamling@svenskakyrkan.se

Tel 0171-257 00, fax 47 76 49 
Exp tid mån-fre 8-12, 13-16

 

 

//