Internationellt arbete

Svenska kyrkan grundar sitt internationella arbete i sin identitet som kyrka, som en del av en världsvid gemenskap.

Foto: Magnus Aronson IKON

Det är ett engagemang som tar sig många olika uttryck. Genom arbete med hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och att delta i samhällsdebatt, ingå i katastrofinsatser, utbildning, mikrolån med mera vill vi arbeta för att göra världen bättre.

Genom medlemskap i ACT-Alliance (Action by Churches together) ingår Svenska kyrkan i ett samarbete med över 140 kyrkor världen över. Det gör ACT till en av världens största biståndsorganisationer. Om du vill läsa mer: https://www.svenskakyrkan.se/act

Engagera dig!

Det finns många sätt att engagera sig och hjälpa.

Man kan vara månadsgivare och på så sätt bidra kontinuerligt.
Detta kan du läsa mer om och anmäla dig till här:
https://www.svenskakyrkan.se/givare

I Svenska kyrkans gåvoshop kan man köpa symboliska gåvor. Skolböcker till barn i Sydsudan är ett exempel. Det kostar 100: - för hela grundskoletiden.
https://gavoshop.svenskakyrkan.se/

Man kan engagera sig i lokalt insamlingsarbete.
I Halmstads församling har vi en internationell samordningsgrupp, som på Kyrkorådets uppdrag samordnar allt internationellt arbete. Gruppen består av representanter från församlingens olika områden och leds av församlingspedagog Ann-Sofie Orrdal, tel 035-282 21 29,
epost ann-sofie.orrdal@svenskakyrkan.se

I vart och ett av våra områden finns det en internationell grupp som arbetar praktiskt med insamlingsarbete. Framför allt är det två större insamlingsperioder som det arbetas för; fasteinsamlingen på våren och julinsamlingen. Det finns många aktiva, men vi vill gärna bli fler.

Välkommen att ta kontakt:

Martin Luther/Andersberg – diakon Tina Nordström, tel 035-282 21 31
Kärleken/Holm/Övraby – diakon Elisabet Kling tel 035-282 21 07
S:t Nikolai/Olaus Petri – diakon Gunne Björhag-Dernestål
tel 035 – 282 20 67

Läs mer om Svenska kyrkans internationella arbete>> 

//