Kalendarium

Lista kalenderhändelser

Öppen förskola i Engelbrekt
2015-12-02 kl: 09:00-12:00
Östermalmsgatan 20 A
Mer information
Öppen förskola i Hjorthagen på Jaktgatan
2015-12-02 kl: 12:00-15:00
Jaktgatan 6
Mer information
Lunchmusik
2015-12-02 kl: 12:15-12:35
Engelbrektskyrkan
Mer information
Onsdagsträffen - Folke Bernadotte, en okänd svensk?
2015-12-02 kl: 13:00-14:30
Hjorthagens kyrksal
Mer information
Träffpunkt Engelbrekt: Vad är julen för dig?
2015-12-02 kl: 13:30-14:30
Engelbrekts kyrkosal
Mer information
Mässa i kapellet
2015-12-03 kl: 11:30-12:00
Engelbrektskyrkan
Mer information
Öppen förskola Lilla Björn Engelbrekt
2015-12-03 kl: 13:00-16:00
Östermalmsgatan 20 A
Mer information
Konsert: Hemkomster
2015-12-03 kl: 17:00-18:00
Engelbrektskyrkan
Mer information
An a capella Christmas
2015-12-05 kl: 18:00-19:30
Hjorthagskyrkan
Mer information
Högmässa
2015-12-06 kl: 11:00-12:00
Hjorthagskyrkan
Mer information
Julkonsert
2015-12-06 kl: 15:00-16:00
Engelbrektskyrkan
Mer information
Inklusiva mässan i kapellet
2015-12-06 kl: 18:00-18:45
Engelbrektskyrkans kapell
Mer information
Öppen förskola i Hjorthagen
2015-12-07 kl: 09:00-13:00
Hjorthagens kyrksal
Mer information
Öppen förskola Lilla Björn i Engelbrekt
2015-12-08 kl: 09:00-13:00
Östermalmsgatan 20 A
Mer information
Öppen förskola i Engelbrekt
2015-12-09 kl: 09:00-12:00
Östermalmsgatan 20 A
Mer information
Öppen förskola i Hjorthagen på Jaktgatan
2015-12-09 kl: 12:00-15:00
Jaktgatan 6
Mer information
Lunchmusik
2015-12-09 kl: 12:15-12:35
Engelbrektskyrkan
Mer information
Träffpunkt Engelbrekt - Jullunch
2015-12-09 kl: 13:30-14:30
Engelbrekts kyrkosal
Mer information
Zazen - kristen djupmeditation
2015-12-09 kl: 18:30-19:30
Hjorthagskyrkan
Mer information
Mässa i kapellet
2015-12-10 kl: 11:30-12:00
Engelbrektskyrkan
Mer information
1 2 3 4 
 
 
 

Andra söndagen i advent


Den andra adventssöndagen berättar om Guds rike. Jesus liknade himmelriket vid ett senapskorn, det minsta av fröer, som växer till ett stort träd. Eller som surdeg som en kvinna bakar in i mjöl så allt blir genomsyrat. Guds rike växer ur det minsta.

Tema
Guds rike är nära

Liturgisk färg
Violett eller blå

Altardekoration
På altaret ställer vi violetta blommor  och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Jesaja kapitel 35, vers 1 - 10
Öknen och ödemarken skall jubla, det förtorkade landet glädjas och blomma. Som en äng med liljor skall öknen blomma, den skall glädjas och fröjda sig. Libanons glans skall skänkas den, Karmels och Sharons härlighet, och folket får skåda Herrens glans, vår Guds härlighet. Ge styrka åt kraftlösa armar, stadga åt skälvande knän! Säg till de förskrämda: ”Fatta mod, var inte rädda! Se, er Gud är här, hämnden kommer, Guds vedergällning. Han kommer själv för att rädda er.” Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra. Då skall den lame hoppa som en hjort och den stumme brista ut i jubel. Vatten bryter fram i öknen, bäckar i ödemarken. Förbränt land skall bli till sjö, törstande mark till källsprång. Där nu schakalerna ligger och vilar skall säv och papyrusgräs växa. Där skall gå en banad väg, den skall kallas den heliga vägen. Ingen oren får beträda den. [---] Där finns inga lejon, där kommer inga rovdjur. Men de återlösta vandrar där, de som Herren friköpt vänder åter. De kommer till Sion med jubel, krönta med evig glädje. Fröjd och glädje följer dem, sorg och suckan flyr.

Epistel
Jakobs brev kapitel 5, vers 7 - 11
Bröder, var tåliga tills Herren kommer. Jordbrukaren ser fram mot att jorden skall ge sin dyrbara skörd och väntar tåligt på höstregn och vårregn. Ha tålamod ni också, och visa fasthet, ty Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står utanför dörren. Ta profeterna som talat i Herrens namn till ert föredöme i att lida och visa tålamod. Ja, vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet, och ni har sett hur Herren lät det sluta, ty Herren är rik på medlidande och barmhärtighet.

Evangelium
Evangeliet enligt Matteus kapitel 13, vers 31 - 34
Han lät dem höra en annan liknelse: ”Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna.” Han använde också en annan liknelse: ”Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl; till slut blir alltsammans syrat.” Allt detta sade Jesus till folket i liknelser, och han talade enbart i liknelser till dem,

Psaltaren
Psaltaren kapitel 85, vers 9 - 14
Jag vill höra vad Gud säger. Herren förkunnar välgång för sitt folk och sina trogna och för de redbara. De som fruktar honom har nära till hans hjälp, hans härlighet bor i vårt land. Godhet och trofasthet möts, fred och rättvisa omfamnar varandra. Trofasthet spirar ur jorden, rättvisa blickar ner från himlen. Herren själv ger allt gott, vårt land ger sin gröda. Rättvisa går framför honom, fred och välgång i hans spår.

 

 

//