Vanliga frågor om dop

Elva frågor till prästen

1. Vi skall ha dop hemma. Jag undrar nu vilka delar som är obligatoriska i dopet och vad vi får välja själva. Vilka texter, psalmer, handlingar, etc måste vara med?
 Det finns en ordning för dopgudstjänsten som man i stort sätt följer. I den finns olika alternativa bibeltexter och böner, här finns självklart en möjlighet för föräldrar och faddrar att vara med och välja. Det finns också möjlighet för andra än prästen att läsa texter och be böner. Psalmer är också en del där föräldrarna får vara med och välja. Det finns oftast utrymme att tillföra annan musik, sång eller t ex dikter, då i samråd med präst och musiker.

2. Jag undrar hur mkt det kostar med dop?
Dop kostar aldrig något.

3. Vi är inte medlemmar i kyrkan längre själva men är döpta och konfirmerade. Frågan är: Får vi döpa vår son ändå? Vi vill ju att det ska vara hans val senare i livet om han ska tillhöra kyrkan eller inte. Och vill han göra det så är det ju rätt besvärligt för honom att t ex döpa sig i samband med konfirmationen pga kamrater mm.
Er son får döpas i svenska kyrkan utan att ni som föräldrar är medlemmar. Er son kommer när han döps att själv bli medlem i svenska kyrkan. Naturligtvis har han då valet att själv bestämma senare i livet om han vill eller inte vill vara medlem i kyrkan.
 
4. Vårt barn är adopterat och döpt i sitt hemland, kan vi i alla fall döpa?
 Dopet är en gåva som följer oss hela livet. Förutsatt att ert barn är döpt i treenighetens namn (fadern, sonen och den helige andens namn) är dopet giltigt och inget vi gör om. Om ni önskar en välsignelse av ert barn, en så kallad doperinran, kan ni ta kontakt med församlingsexpeditionen.

5. Vad är det för skillnad på fadder och gudmor/gudfar?
Det är ingen skillnad på fadder och gudmor/gudfar, det är bara olika språkbruk för samma sak.

6. Jag vill att en av mina bästa vänner skall vara fadder åt min son, men han är katolik, spelar det någon roll?
Det går bra att din vän som är katolik blir fadder till ditt barn förutsatt att han är döpt.

7. Som jag förstått det måste man vara medlem i svenska kyrkan för att få bli fadder, stämmer det?
Förutsättningen för att bli fadder är att man själv är döpt, medlemskap i Svenska kyrkan är inte nödvändigt.
 
8. Vi önskar ha dop för vår son hemma i trädgården, hur går jag till väga för att boka präst?
När du vill att ditt barn ska döpas vänder du dig till den församlingen där dopet ska ske. I dopet blir vi en del av församlingen och den världsvida kyrkan därför sker dop oftast i kyrkan. Om du önskar ha dopet hemma kan detta vara möjligt, dock händer det att församlingen av praktiska skäl måste säga nej till dop i hemmet.

9. Måste barnet döpas i kyrka tillhörande den församling där man bor eller går det bra att välja kyrka i t ex en annan stad?
Dopet behöver inte äga rum i den församling där man bor. Det går bra att vända sig till den församling där ni vill att dopet ska äga rum, där får ni hjälp att boka kyrka och präst.

10. Vi skall ha dop för vår son och jag undrar om man måste använda den dopfunten som finns i kyrkan? Jag är döpt hemma hos mina morföräldrar av en präst, men i en speciell kristallskål och skulle nu gärna vilja att min son döptes i denna också. Vi skall ha dopet i kyrkan.
Det går bra att ta med kristallskålen till kyrkan, ofta fungerar det bra att ställa den skål ni har med er i dopfunten vid dopet.
 
11. Kan en präst som inte tillhör vår församling ändå döpa vår dotter i vår kyrka/kapell?
Präster i Svenska kyrkan har möjlighet att tjänstgöra även i kyrkor i andra församlingar än den prästen är anställd i. Vill du ha ”egen” präst vid ett dop kontaktar du prästen själv och frågar om han/hon vill och kan gå in i den uppgiften.

//