Fröjel kyrka

Fröjel kyrka och församling ligger i Fröjel socken.

Fröjel kyrka i sommarskrud

Fröjel kyrka i sommarskrud Foto: Sophie Malmros

Predikoturer

Skapad: 2015-08-17 00:00:00

Kommande 
gudstjänster 
i Klinte pastorat.

 

Fredag 12/2
Åvalle 14 Andakt. Eskelhems pastorat.  Kaffe.  

Söndag 14/2  
Hamnkyrkan 10 Gudstjänst. Kent/Robert.  
Sa-Vg-Mb 13 Mässa i Taizé-ton i Västergarn. Jael/Erik.  
Fröjel 18 Gudstjänst. Helén/Erik.  
Väte 19 Gudstjänst. Jael/Robert.    

Tisdag 16/2   
Sanda 18 Veckomässa i Sanda prästgårdskapell. Jael.  
Hejde 19 Passionsandakt hos Inger Hägg, Kvie. Jael/Erik.    

Onsdag 17/2  
Eksta 19 Passionsandakt hos  Sigvard Nygren, Djupvik.
Helén/Robert.    

Torsdag 18/2  
Mästerby 19 Passionsandakt hos Marita Lukowiesky, Ajmunds 804. Jael/Erik.  
Sproge 19 Passionsandakt hos  Torsten och Berit Berg, Hägsarve. Helén/Robert.

 

Se vad som är på gång!
 

Hela pastoratets kalender finns under länken "Kalender" i menyn till vänster!

 

 

 

Kontakta Klinte pastorat

Skapad: 2009-11-30 00:00:00
Pastorsexp:
onsdagar kl 16.00 - 18.00 samt fredagar kl 9.00 - 11.00
tel: 0498-24 00 05, fax: 0498-24 14 95
epost: klinte.pastorat@svenskakyrkan.se

Postadress:
Klinte pastorsexpedition
Klinte kyrkskola 703
623 76 Klintehamn
 
Gravexp:
Måndag - torsdag 8-16
tel: 0498-24 14 10 
 
Kyrkoherde Kent Österdahl
mob. 0702-35 14 55
Klinte Prästgård tel: 0498-240176
epost: kent.osterdahl@svenskakyrkan.se
 

Kyrkorådsordförande
Kjell Olofsson

mob. 0731-82 57 83 

 

Foto: Gunilla Lövgren

Skolgården 

Vill du hyra Skolgården i Fröjel?
Se kontaktuppgifter på Fröjel hembysdförenings sida. Länk finns nedan.

Länkar

Fröjel hembygdsförening:
http://www.frojel.net/

 

 

 

 

 

 

 

 

//