Klinte pastorat

Prata med oss

Kontakt

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Fröjel kyrka

Fröjel kyrka och församling ligger i Fröjel socken.


Dopfunten i Fröjel kyrka kommer från olika tider. Foten i sandsten har antagligen tillhört den dopfunt som fanns redan i 1100-tals kyrkan och är därmed kyrkans äldsta inventarium. Den ursprungliga funten kan ha blivit skadad och ersatt med nuvarande cuppa (skål) av rödaktig kalksten prydd med fabeldjur. Funtens vida öppning förklaras av att dopbarnet fram till 1500-talet helt nedsänktes i vattnet. Dopfunten i Fröjel tillhör en grupp dopfuntar som under 1300-talet härifrån exporterades till olika östersjöländer.

Predikstolen är från 1600-talet med bilder av de fyra evangelisterna.
Altaruppsatsen är från 1634 av Peter van Eghens verkstad - en av den danske kung Christian IV (C4) till Gotland inkallad bildhuggare. Central motivet är nattvardens instiftande och sidoskulpturerna föreställer Mose med lagens tavlor och Johannes döparen.

Skolgården 

Vill du hyra Skolgården i Fröjel?
Se kontaktuppgifter på Fröjel hembysdförenings sida. Länk finns nedan.

Fröjel hembygdsförening:
http://www.frojel.net/

Länkar