Bok om mission

Boken Mission i förvandling är skriven av Märta Bodin och utgiven av Skara stiftshistoriska sällskap.

Märta Bodin

Hon och maken Anders var själva missionärer i Tanzania ett antal år under både 1970-, 80- och 90-talen.
   Tanzania var inte missionsfält för vita västerlänningar utan missionerades inifrån. Det är en stor skillnad mot en del andra afrikanska länder där ”hedningarna skulle kristnas”
    Men den tiden är sedan länge förbi. Tidigt flätades socialt arbete ihop med missionen och så småningom tog de egna invånarna över församlingarna.
    I dag handlar mission om samarbete mellan kyrkor och att nå ut till människor utanför kyrkan oavsett land.

Tidigt på plats
Under arbetet med boken har Märta Bodin förundrats över hur tidigt Skarastiftare engagerade sig i internationellt. Inte minst kvinnorna bidrog ekonomiskt genom sitt engagemang i syföreningar.
   – Sedan många år tillbaka stöttar Svenska kyrkan ekonomiskt självständiga kyrkor. Vi kommer inte dit och berättar för dem hur det ska vara. Utgångspunkten är istället respekt och ömsesidighet.
   Några utsända missionärer från stiftet i betydelsen människor som ska kristna andra delar av världen finns knappast heller. Däremot behövs människor som länkar mellan olika lutherska kyrkor runt om i världen eftersom det handlar om en global rörelse.

Kommer gärna på besök

Skapad: 2010-12-20 17:25:00
Omslag till boken om mission

Märta Bodin besöker gärna stiftets församlingar för att berätta historien om stiftets missionsintresse och sin bok.
Boken kan köpas via Stiftshistoriska sällskapets hemsida.

 

//