Kyrkorådet

Kyrkorådets uppgift är att vara församlingens styrelse. Rådet anger församlingens mål utifrån kyrkans tro och bekännelse. Det har gjort en målskrivning för församlingen - församlingsinstruktionen - som används för att sätta upp konkreta mål.

Ordförande i kyrkorådet är Leif Byqvist, 070-328 76 21.

 Ordinarie ledamöter:

 • Leif Byqvist, ordförande (S)
 • Sune Sjödin, vice ordförande (S)
 • Carl-Eric Frost (S)
 • Åsa Eriksson (S)
 • Jonny Jonsson (S)
 • Sonja Martinsson (S)
 • Sigbritt Hedlund (S)
 • Margareta Ahnlund (POSK)
 • Tord Sundqvist (POSK)
 • Maud Olsson (POSK)
 • Erik Flodbreg, Tf Kyrkoherde
 • Ersättare

 • Mona Gisselman(S)
 • Roland Engholm(S)
 • Jonas With (S)
 • Bengt Göran Lindström (POSK)
 • Anna-Carin Lögdahl (POSK)
 •  

   

  Det kyrkorådsmötena tar upp kan handla om vilken typ av gudstjänster man vill prioritera, vad våra kollekter ska gå till eller hur våra pengar ska fördelas mellan olika verksamheter i kyrkan. En annan viktig funktion är att följa upp beslut och utvärdera verksamheten.

  Kyrkorådet ska alltid bereda de ärenden som församlingens högsta organ - kyrkofullmäktige - ska besluta om.

   

  //