Fleringe kyrka

Kyrkan är uppförd i kalksten och består av kor med sakristia i norr, ett högre och bredare långhus och torn i väster, vilket är lika brett som långhuset. 

Koret, långhus och tornet  uppfördes under slutet av 1200-talet. Sakristian tillkom först på 1600-talet. 

En brand 1676 skall ha lett till att man fått göra vissa återuppbyggnader. Kyrkans tre ursprungliga portaler har enkla gotiska omfattningar.

Invändigt består kyrkan av långhus vars fyra murade valv bärs upp av en kraftig mittkolonn. Koret och ringkammaren täcks av ett valv vardera. Enstaka kalkmålningar har bevarats från 1400-talet och en märklig ornamental dekor från 1500-talets senare del.

Altaruppsats och predikstol är daterat till 1700-tal. Dopfunten kommer ursprungligen från Visborgs slottskyrka.

Fleringe kyrka stängd tillsvidare

Skapad: 2015-05-08 13:44:00

Tyvärr har Fleringe kyrka drabbats av ett svårt mögelangrepp och hålls för besökarnas hälsa tillsvidare stängd. Gudstjänsterna firas i de andra kyrkorna i församlingen: Rute och Bunge.
Pastoratet har kontaktat Samfälligheten Gotlands kyrkor som ansvarar för kyrkobyggnadernas renovering.

//