Norra Gotlands pastorat

Prata med oss

Kontakt

Norra Gotlands pastorat Besöksadress: Kyrkvägen 2, 62452 Lärbro Telefon: +46(498)222700 E-post till Norra Gotlands pastorat Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Fleringe kyrka


Kyrkan är uppförd i kalksten och består av kor med sakristia i norr, ett högre och bredare långhus och torn i väster, vilket är lika brett som långhuset. 

Koret, långhus och tornet  uppfördes under slutet av 1200-talet. Sakristian tillkom först på 1600-talet. 

En brand 1676 skall ha lett till att man fått göra vissa återuppbyggnader. Kyrkans tre ursprungliga portaler har enkla gotiska omfattningar.

Invändigt består kyrkan av långhus vars fyra murade valv bärs upp av en kraftig mittkolonn. Koret och ringkammaren täcks av ett valv vardera. Enstaka kalkmålningar har bevarats från 1400-talet och en märklig ornamental dekor från 1500-talets senare del.

Altaruppsats och predikstol är daterat till 1700-tal. Dopfunten kommer ursprungligen från Visborgs slottskyrka.

Kontakta Norra Gotlands pastorat

Norra Gotlands pastorat:
Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Stenkyrka, Othem-Boge, Väskinde och Gothems församlingar

Norra Gotlands pastorat
Kyrkvägen 2
624 52 Lärbro

Tel 0498-22 27 00
(Obs! Nytt nr)  

Expeditionen 
Norra Gotlands pastorat
Forsagården Lärbro
måndag, onsdag, torsdag 9-12, tisdag 13-15
Expeditionschef Åsa Mellqvist  
asa.mellqvist@svenskakyrkan.se

Gravärenden och kyrkogårdsförvaltning
tel 0498-22 51 26
Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

Norra Gotlands pastorat www.svenskakyrkan.se/norragotland www.facebook.se/norragotlandspastorat

Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo 0498-22 27 02
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan