Välkommen till Storfors församling

Välkommen till våra kyrkor i helgen!

​  

 

 

Söndag 4 oktober Helige Mikaels dag

Lungsunds kyrka kl 11.00 Söndagsgudstjänst Gunnel Blomgren

Storfors kyrka kl 15.00 Söndagsgudstjänst Gunnel Blomgren, Linda Henriksson Ribeiro och konfirmanderna. I gudstjänsten framförs ett drama om änglarnas medverkan i våra liv. Änglautställning. Kyrkkaffe

​ 

 

Dagens bibelord

 

Livet värt att leva 2016

12 - 18 mars kommer det att finnas olika program runt om i stiftet. Mer information kommer.

​Hemkyrkans dag med konfirmandjubileum

Söndagen den 20 september inleddes in ny tradition i församlingen, nämligen att fira hemkyrkans dag söndagen efter Storforsmarken. Samtidigt inbjöds till konfirmandjubileum. Alla som konfirmerades för 40, 50 och 60 år sedan fick en speciell inbjudan till gudstjänsten. Det blev ett glatt återseende och många minnen berättades under kyrkkaffet. Kören sjöng under ledning av Clas Andersson, Gunnel Blomgren ledde gudstjänsten och årets och fjolårets konfirmander medverkade.

Här är 1965 års konfirmander samlade. Från vänster: Ingegerd Stenström, Ann-Charlott Larsson, Bengt Salander, Inga Starborg och Ingrid Jansson.

1955 års konfirmander från vänster: Anders Persson, Roland Bergström, Alexander Pakkonen, Kerstin Holm (Hedström), Per Bånghäll och Jan Hägglund. Gruppen konfirmerades i Kroppa kyrka, då Storfors kyrka ännu inte var byggt.

 

 

 

Högtidlig konfirmation i Storfors kyrka på Pingstdagen

På Pingstdagen konfirmerades församlingens konfirmander i ett fullsatt kyrka. Kyrkokören sjöng under ledning av Clas Andersson och även konfirmanderna sjöng två sånger. Kyrkoherde Gunnel Blomgren ledde gudstjänsten även ledaren Linda Henriksson Ribeiro deltog i gudstjänsten.

Nedre raden: Katrin Sandberg, Wilma Stjernberg, Douglas Andersson, Gunnel Blomgren, Daniel Bergström, Marielle Mustapää, Mathilda Larsson.

Mellanraden: Linda Henriksson Ribeiro, Johanna Johansson, Matilda Vilhelmsson, Gabriel Hasbo, Andrea Mizser, Linnéa Aspnes, Hanna Stange, Ella Rodhén.

Övre raden: Max Ågren, Alexander Gunnarsson, Wilma Ståhl, Jannes Moneta, Ville Uutela.

 

  Ella välkomnades som kyrkvärd

Församlingens yngsta kyrkvärd, Ella Rodéhn, välkomnades som kyrkvärd söndagen den 26 mars. Här överräcker Gunnel Blomgren en psalmbok till Ella att användas som arbetsredskap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storfors församling

Besöksadress:
Kyrkogatan 5
68830 Storfors
E-post:
Telefon:
+46(550)60042
Webbadress:
http://www.svenskakyrkan.se/
storfors
Våra kyrkor:

Kontakter

Skapad: 2008-06-03 10:40:00
Kyrkoherde Gunnel Blomgren
telefonnummer: 0550-65853
sms: 073-0627305

 

Komminister Elsie Schwab Hollsten                                                        telefonnummer 0550-65863
sms 072-5288863
elsie.schwab.hollsten@svenskakyrkan.se

                                                                                                                                                                                      

Kantor Clas Andersson
telefonnummer 0550-65854
sms: 076-7606648
clas.h.andersson@svenskakyrkan.se

 

Kantor Eva Lundell
telefonnummer
sms: 070-5930769
eva.lundell@svenskakyrkan.se

 
Församlingsass/diakoni Gunilla Bengtsson
telefonnummer: 0550-65858
sms: 070-7402722
gunilla.bengtsson@svenskakyrkan.se

Barnledare
Sandra Björk
Telefonnummer: 0550-65860
sms: 070-7818181 
sandra.s.bjork@svenskakyrkan.se

Ungdomsledare
Linda Henriksson Ribeiro                                                                                 telefonnummer: 0550-65857                                                                        sms: 070-6495177
linda.henriksson.ribeiro@svenskakyrkan.se

Ungdomsledare
Sussi Nilssontelefonnummer: 0550-658 55
sms: 072-5506790
sussi.nilsson@svenskakyrkan.se 

Ekonomi
Anne-Marie Johansson
Telefonnummer: 0550-65852
anne-marie.johansson@svenskakyrkan.se

Kyrkovaktmästare/Pastorsexpedition
Marianne Jordan Magnusson                                                                                                                      Telefon  0550-65851 SMS 070-3656897


KyrkogårdVaktmästare
Åke Gustavsson Mobilnummer 0550-65862
Karin Sakuth Mobilnummer 0730-263 418 (arbetsledare kyrkogård maj-okt)

Kyrkofullmäktiges ordförande
Andris Widuss
telefonnummer: 0550 61206
mobilnummer 070-6680305
andris.widuss@storfors.se

Kyrkorådets ordförande
Brita Jansson
telefonnummer: 0550-60011
mobilnummer: 070-3166867

 


//