Välkommen till Storfors församling

Välkommen till våra kyrkor i helgen!

 

Skärtorsdagen den  17 april

Storfors kyrka kl 1700

Skärtorsdagsmässa Gunnel Blomgren. Altaret avklädes

Lungsunds kyrka kl 19.00

Skärtorsdagsmässa Gunnel Blomgren. Altaret avklädes

 

Långfredagen den 18 april

Bjurtjärns kyrka kl 11.00

Jesu sju ord på korset. Gunnel Blomgren och kyrkokören

Storfors kyrka kl 15.00

Jesu sju ord på korset. Gunnel Blomgren och kyrkokören

 

Påskafton den 19 april

Storfors kyrka kl 23.00

Påsknattsmässa Gunnel Blomgren och kyrkokören. Påskliljor delas ut.

 

Påskdagen den 20 april

Bjurtjärns kyrka kl 11.00

Uppståndelsegudstjänst Gunnel Blomgren och kyrkokören. Påskliljor delas ut.

Lungsunds kyrka kl 15.00

Uppståndelsegudstjänst Gunnel Blomgren. Påskliljor delas ut.

 

Annandag påsk den 21 april

Sammanlyst. Se Karlskoga, Kristinehamn eller Filipstads församlingar

 

  

 

 

 Våfflor till kaffet

Efter söndagens gudstjänst i Storfors kyrka bjöds gudstjänstdeltagarna på våfflor. Gräddarmästare var Lars-Erik Carlsson och Jan Olsson

  

 

Ankargudstjänst i Bjurtjärn tillsammans med Kyrkbacksträffen

Söndagens gudstjänst i Bjurtjärn förlades till församlingshemmet när Kyrkbacksträffen ansvarade för gudstjänst och efterföljande lunch. Gunnel Blomgren predikade och Leif Björk sjöng.

 Efter gudstjänsten bjöds på tre olika sorters soppa och hembakat bröd

 Uppslutningen var stor både i gudstjänsten och vid lunchbordet

Leif Björk från Karlskoga sjöng visor i gudstjänsten och vid den efterföljande lunchen.

 

 

Inspirerande gudstjänst i Filipstads kyrka avslutade biskopsvisitationen

  Evangeliet lästes av en av ungdomarna.

 Kön var lång för att ta emot nattvarden.

Nästan 100 personer från församlingarna i Kristinehamn, Storfors och Filipstad ingick i den stora kören som här leddes av Karin Marcusson 

  Biskop Esbjörn Hagberg gav alla den avslutande välsignelsen.

 Musikerna på läktaren spelade pukor, orgel och trumpet.

Organisten i Filipstad Johnny Larsson höll ordning på mycket av det musikaliska i gudstjänsten.

Här är alla kantorerna från Kristinehamn, Storfors och Filipstad samlade efter gudstjänsten.

 

Tack Anna!

​Vid söndagens gudstjänst i Storfors kyrka avtackades Anna Lorin. Hon har under drygt två år varit en av församlingens kantorer. I gudstjänsten sjöng Storfors kyrkokör under ledning av Clas Andersson. Kören överlämnade en gåva till Anna som tack för tiden hos oss. På bilden överlämnar också församlingens ordförande Brita Jansson en blomstergåva och önskade lycka till i den nya tjänsten. I februari börjar Anna en ny tjänst i Rådmansö-Frötuna församlingar i Norrtälje.

 

 

Fantastisk julkonsert avslutade julhelgen

Den traditionella julkonserten i Bjurtjärns kyrka bjöd på både traditionella julsånger och julsånger i nyare tappning. Konserten inleddes med ett musikstycke på orgel och saxofon från läktaren. Det var kantor Clas Andersson och Christoph Hansen som spelade.

Kyrkokörerna från Bjurtjärn och Storfors under ledning av kantor Anna Lorin

Gästsolist var operasångaren Anders Andersson, bördig från Arvika. Han framförde sånger både som solostycken och tillsammans med kören.

Stämningsfull julkonsert avslutade julhelgen i Bjurtjärns kyrka.

 

 

 

Välbesökt ungdomsbankett

Mingel vid insläppet med välkomstdrink.

Issa och Kevin lät sig väl smaka.

Tävling i väntan på middagen.

Välklädda herrar väntar på desserten.

Helena, Ella, Hanna och Emelie underhöll med sång under kvällen.

 

 

 

Församlingens 18 konfirmander konfirmerades den 12 maj i Bjurtjärn och Storfors.

I helgen konfirmerades 8 ungdomar i Bjurtjärns kyrka och 10 st i Storfors kyrka. Två fina gudstjänster, där konfirmanderna framförde ett litet drama som kallas "Händer". I Bjurtjärn medverkade kyrkokören och Mikaela André sjöng en solosång, vilket hon också gjorde i Storfors kyrka. Konfirmanderna medverkade även vid nattvardsutdelningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storfors församling

Besöksadress:
Kyrkogatan 5
68830 Storfors
E-post:
Telefon:
0550-60042
Webbadress:
https://www.svenskakyrkan.se/ storfors
Våra kyrkor:

Kontakter

Skapad: 2008-06-03 10:40:00
Kyrkoherde Gunnel Blomgren
telefonnummer: 0550-60611
mobilnummer: 073-0627305

 

Komministertjänsten vakant

 

Kantor Clas Andersson
telefonnummer 0550-61902
mobilnummer: 076-7606648
clas.h.andersson@svenskakyrkan.se

Kantortjänsten vakant


Gunilla Bengtsson
telefonnummer: 0550-61320
mobilnummer: 070-7402722
gunilla.bengtsson@svenskakyrkan.se

Barnledare
Sandra Björk 070-7818181

Ungdomsledare

Sussi Nilsson 0730-622 935

Linda Henriksson Ribeiro 070-7880565

Ekonomi
Anne-Marie Johansson
anne-marie.johansson@svenskakyrkan.se

Kyrkovaktmästare/Pastorsexpedition
Marianne Jordan Magnusson
Mobilnummer 070-3656897

KyrkogårdVaktmästare
Åke Gustavsson Mobilnummer 070-7402733
Karin Sakuth Mobilnummer 0730-263 418 (arbetsledare kyrkogård maj-okt)

Kyrkofullmäktiges ordförande
Andris Widuss
telefonnummer: 0550 61206
mobilnummer 070-6680305
andris.widuss@storfors.se

Kyrkorådets ordförande
Brita Jansson
telefonnummer: 0550-60011
mobilnummer: 070-3166817

//