Inför helgen som kommer

Trefaldighetskyrkans kyrktorn

Trefaldighetskyrkans kyrktorn Foto: David Fryxelius

Askonsdagen - fastans början


Askonsdagen är den dag som inleder fastan. Den har fått sitt namn efter en gammal kristen sedvänja att strö aska på de som kom och lyfte fram sina synder. De fick lämna kyrkan för att sedan få förlåtelse och komma tillbaka till kyrkan på skärtorsdagen

Tema
Bön och fasta

Liturgisk färg
Violett

Altardekoration
På altaret ställer vi violetta nejlikor  och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Joel kapitel 2, vers 12 - 19
Nu, säger Herren, skall ni vända er till mig med uppriktigt hjärta, under fasta, gråt och klagan. Slit sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd åter till Herren, er Gud. Han är nådig och barmhärtig, sen till vrede och rik på kärlek, han ångrar det onda han hotat med. Kanske ändrar han sig och låter välsignelsen vara kvar, till matoffer och dryckesoffer åt Herren, er Gud. Stöt i horn på Sion! Påbjud en fasta! Kungör en högtidssamling! Kalla på folket, påbjud en helig sammankomst! Kalla på de gamla och samla barnen, också dem som ännu får bröstet. Må brudgummen lämna sin kammare och bruden sitt gemak. Mellan förhuset och altaret skall prästerna gråta, skall Herrens tjänare ropa: ”Herre, skona ditt folk, lämna inte de dina att skymfas så att de blir till en visa bland folken. Varför skall hedningarna få säga: Var är deras Gud?” Då greps Herren av lidelse för sitt land och av medömkan med sitt folk. Och Herren svarade sitt folk: Jag skall ge er säd och vin och olja, så mycket ni behöver. Aldrig mer skall jag tillåta att ni blir skymfade bland folken.

Epistel
Apostlagärningarna kapitel 13, vers 1 - 3
I församlingen i Antiochia fanns dessa profeter och lärare: Barnabas, Symeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen, som var uppfostrad tillsammans med tetrarken Herodes, samt Saul. Medan de en gång höll gudstjänst och fastade sade den heliga anden till dem: ”Avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till.” Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade i väg dem.

Evangelium
Evangeliet enligt Markus kapitel 2, vers 18 - 20
Johannes lärjungar och fariseerna fastade. Då kom några och frågade honom: ”Varför fastar Johannes lärjungar och fariseernas, men inte dina lärjungar?” Jesus svarade: ”Inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem. Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta. Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och när den dagen är inne kommer de att fasta.

Psaltaren
Psaltaren kapitel 32, vers 1 - 5
Av David, en dikt. Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren och vars sinne är utan svek! Så länge jag teg tynade jag bort. Jag jämrade mig dagen lång, dag och natt låg din hand tung på mig, jag blev som en åker i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig, jag dolde inte min skuld. Jag sade: Jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät min synd och skuld.

 

Händer i församlingarna

Andakt på Vågen
2016-02-12 kl: 11:30
Annan plats
Mer information
 
 
 

Kontakta Arvika pastorat

Skapad: 2008-06-04 13:55:00
Telefonväxel och Blomsterfond: 0570-72 82 00
Besök: Cisterngatan 25-27
Post: Box 111, 671 23 Arvika
Ordinarie besöks- & telefontid, helgfri måndag-torsdag 09.00-12.00 och 13.00-16.00 samt helgfri fredag 09.00-12.00.

Hitta till kyrkorna

Se video!

Skapad: 2010-06-17 17:36:00
Klicka på bilden för att se vår informationsfilm.

YouTubefilm

 

//