Ekonomiskt stöd från stiftelser och fonder

Foto: Magnus Aronson

Stiftelserna riktar sig bland andra till funktionshindrade, äldre, sjuka och hörselskadade. Du som privatperson och organisationer och föreningar som uppfyller stiftelsernas ändamålskrav kan ansöka.

Aktuell information 2015-12-21 :

Nu är nästan alla beslut fattade om vilka som får anslag eller presentkort i år. Allt kommer att betalas ut före årsskiftet och alla presentkort kommer skickas ut under vecka 52.

På grund av många hundra ansökningar hinner vi tyvärr inte meddela de som får avslag.

 

 

 

 

//