Svenska kyrkans stiftelser

Foto: Magnus Aronson

Stiftelserna riktar sig bland andra till funktionshindrade, äldre, sjuka och hörselskadade. Anslag eller bidrag kan sökas av organisationer, föreningar, och privatpersoner som uppfyller stiftelsernas ändamålskrav.

Aktuell information juni 2015 :

Privatpersoner kan ansöka från den 1 juli. Blankett och information kommer att finns tillgänglig senast från den 1 juli. Observera att privatpersoner inte kan få anslag eller stipendium flera år i rad. Om du fick presentkort eller utbetalning 2014 kan du inte ansöka i år.     

Ansökningstiden för organisationer och föreningar gick ut den 29 maj 2015.

 

 

 

 

//