Svenska kyrkans stiftelser

Foto: Magnus Aronson

Stiftelserna riktar sig bland andra till funktionshindrade, äldre, sjuka och hörselskadade. Anslag eller bidrag kan sökas av organisationer, föreningar, och privatpersoner som uppfyller stiftelsernas ändamålskrav.

Aktuell information juni 2015 :

Privatpersoner kan ansöka från den 1 juli. Blankett finns att ladda ned på denna sida. Observera att privatpersoner inte kan få anslag eller stipendium flera år i rad. Om du fick presentkort eller utbetalning 2014 kan du inte ansöka i år.    

Lista på stiftelser 2015 >> 

Ansökningstiden för organisationer och föreningar gick ut den 29 maj 2015.

 

 

 

Ladda ned ansökningsblankett här

Ansökningsblankett för privatpersoner 2015 >> 

Använd en egen blankett för ansökan till J.E. Frykbergs stiftelse.

 

//