Heliga korsets kapell

Foto: Pontus Carlsson

I allhelgonatid 1956 stod Heliga Korsets kapell med krematorium färdigt att invigas.

Efter ritningar av länsarktekt Nils A Blank lät församlingen bygga ett vackert och väl fungerande kapell-krematorium. Kyrkogården hade även tidigare ett litet begravningskapell som nu övergavs och revs.
Heliga Korsets kapell genomgick 1986 en genomgripande om- och tillbyggnad efter ritningar av arkitekt Lennart Hansson.
2004 gjordes ytterligare en stor och omfattande tillbyggnad och renovering av kapellet och krematoriet efter ritningar av arkitekt Sulev Krämer. Vid denna ombyggnad utbyttes kremationsugnen, samt istallerades rökgasrening av senaste teknik.

Kontakt

Skapad: 2011-04-15 14:00:00

För förfrågningar gällande krematoriet, kontakta kyrkogårdsförvaltningen på 0431-43 76 50.

Vägbeskrivning

Skapad: 2010-02-25 09:12:00

//