Ragnar Persenius biskopsvapen

Varje nytillsatt biskop får sitt eget vapen formgivet för att representera just honom eller henne. Biskop Ragnar Persenius vapen är formgivet av heraldikern Bengt Olof Kälde, som beskriver vapnet på den här sidan.

Skölden

"Kvadrerad av rött, vari ett genomgående kors av guld, och av guld, vari en nedhängande druvklase med ett utväxande vinblad på var sida. Skölden är timbrerad med en mitra och överlagd en kräkla av guld."

Valspråk

Dispensatores gratiae dei - Förvaltare av Guds nåd.

Symbolbakgrund

Första och fjärde fältet uppvisar Uppsala ärkestifts korsvapen, känt sedan ärkebiskop Nils Allessons sigill 1296. Andra och tredje fälten visar biskopens personliga vapenbild, druvklasen, som syftar på Herrens Heliga Nattvard.

Mottot är hämtat från Första Petrusbrevet 4:10:

Tjäna varandra, var och en med den nådegåva har har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former.

Information

Skapad: 2007-10-30 00:00:00
Biskop Ragnar Persenius vapen är formgivet av heraldikern Bengt Olof Kälde.

Biskopsvapnet Foto: Bengt Olof Kälde

Kontakta biskopen

Mats Lagergren
Biskopens sekreterare
018-68 07 01

Biskoparna visiterar

En visitation omfattar församlingarna i ett pastorat.Varje församling i Uppsala visiteras vart sjätte år. Vart tolfte år visiterar biskoparna församlingarna inom sina respektive pastorala områden. Däremellan visiterar prostarna på uppdrag av biskoparna. I visitationerna ingår även förbesök och uppföljning.

En visitation ger församlingen tillfälle till utvärdering och reflektion över att vara kyrka i ett speciellt sammanhang.

//