Om Tegs församling

Tegs församling omfattar stadsdelen Teg och en rad omkringliggande byar.
Församlingen bildades 1963 och har idag ca 13500 kyrkotillhöriga.

Våra tre kyrkor är Tegs kyrka, Böleängkyrkan och Röbäcks kyrka. Till församlingen hör också Kyrkans Hus i Yttersjö och ett tiotal missionshus.

 

Läs mer om Tegs församling och vårt arbete i församlingsinstruktionen nedan:

Filer för nedladdning

//