Marieholmskyrkan

Foto: Foto:Bertil Johnson

Vid bebyggelsecentrum i utkanten av Mariestad uppfördes 1972 Marieholms-kyrkan efter ritningar av arkitekt Janne Feldt. Det murade byggnadskomplexet omfattar förutom kyrkorum även andra lokaler för församlingsarbetet, grupperade kring en glasad gård. Själva kyrkorummet ligger i anläggningens nordvästra hörn och lyses upp av ett fåtal rektangulära dageröppningar. Altaret står i en grund nisch och utbyggnaden på nordsidan inrymmer bl a orgeln.

 

Marieholmskyrkans öppettider

Skapad: 2008-02-18 15:35:00
Kyrkan är öppen
måndag-tisdag kl. 10-13
onsdag-torsdag kl. 13-20
 
 
Samma tider är Café Maria öppet och serverar kaffe/te
och fikabröd. Välkommen!
 
(Sommartid är kyrkan inte öppen på vardagar.) 

 
 

 

Interiör Marieholmskyrkan

Skapad: 2008-02-19 16:02:00
Kyrkan rymmer ca 200 personer.
  

 

//