Uppsala stift

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon: +46(18)680700 E-post till Uppsala stift Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Stiftshistoriska sällskapet

Stiftshistoriska sällskapet i Uppsala bildades 1995 med uppgift att väcka och främja intresset för person- och lokalhistoriska studier avseende Uppsala stift, dvs landskapen Uppland, Gästrikland och Hälsingland, i dess omfattning från 1647.


Verksamhet 

Sällskapet har årsmöte varje mars månad under ledning av ordförande, Peter H Stjerndorff.

Småskrifter utkommer två-tre gånger om året, redigerat av Sällskapets sekreterare docent Ragnar Norrman.

Stiftshistoriska kommittén

Stiftshistoriska kommittén är fristående från sällskapet och har ett uppdrag från Uppsala stift att ställa samman ett uppslagsverk över stiftets kontrakt, pastorat och präster. Arbetet består dels i att ge ut böcker i fyra serier, dels att besvara frågor av kyrkohistoriskt slag från församlingar och enskilda. En arbetsgrupp om tre personer finns i Stiftets hus i Uppsala, där också en stor materialsamling förvaras.

Ansvarig för arbetet är Ragnar Norrman och kommitténs ordförande är filosofie doktor Lars Otto Berg.

 

 

Utgivna skrifter

Uppsala stifts herdaminne
STIFTSHISTORISKT UPPSLAGSVERK FRÅN MISSIONSTID TILL NYASTE TID (redaktör Ragnar Norrman)

Serie I Urkunder och bearbetningar I:1. Ragnar Norrman (red), Stiftshistoriska perspektiv. 137 sid 1980. 

I:2. Ragnar Norrman, Konserverade änkor och kvinnor på undantag. Prästänkornas villkor i Uppsala stift 1720-1920 - från änkehjälp till familjepension. 436 sid 1993.

I:3. Kjell O. Lejon, Gravhällarna i Uppsala domkyrka och människorna under dem. 330 sid 1997. (Slutsåld)

I:4. Cecilia Wejryd, Läsarna som brände böcker. 273 sid 2002. (Slutsåld)

I:5 Ragnar Norrman, Delar i en helhet. 224 sid 2007.

I:6 Ragnar Norrman (red), Kyrka mitt i byn. Perspektiv på Uppsala stifts historia 1601-2010. 224 sid 2009.

Serie II Pastorat och präster II:7 Lars Otto Berg - Ragnar Norrman, Fjärdhundra kontrakt 1593-1991. 638 sid 1997.

II:8:1 Lars Otto Berg - Magdalena Hellquist - Ragnar Norrman, Trögds-Åsunda kontrakt. 1. Trögds kontrakt 1593-1999. 591 sid 2004.

II:8:2 Lars Otto Berg, Trögds-Åsunda kontrakt. 2. Åsunda kontrakt 1593-1999. 528 sid 2007.

II:16 Börje Björklund - Lars Otto Berg - Ragnar Norrman, Ljusnans kontrakt 1593-1999. 413 sid 2001.

II:15 Matts Sandström – Ragnar Norrman, Voxnans kontrakt 1593-1999. 501 sid 2008.

Serie III Matriklar III:1 Ragnar Norrman (red), Ordets tjänare. Präster tillhörande Uppsala stift avlidna 1980-1998. Minnesord och minnesbilder vid prästmötet i Uppsala 1998 skrivna av vänner och kolleger. 192 sid 1998.

III:2 Ragnar Norrman - Birgit Stenmark (utg), Uppsala katedralskolas matrikel 1719-1806. 192 sid 2003.

III:3 Ragnar Norrman - Birgit Stenmark (utg), Uppsala katedralskolas matrikel 1806-1864. 319 sid 2006.

III:4 Ragnar Norrman - Birgit Stenmark (utg), Uppsala katedralskolas matrikel 1864-1891. 247 sid 2007.

Serie IV Missionstid, medeltid, reformationstid IV:1 Britt Hedberg, Uppsala stift 830-1366. 599 sid 2007.

IV:2 Britt Hedberg, Uppsala stift 1367-1527. 2014.

Kontaktuppgifter

Stiftshistoriska kommittén i Uppsala
Stiftets Hus
Box 1314
751 43 UPPSALA

 

Peter H Stjerndorff (ordförande)
026-17 05 42
E-post till Peter


Ragnar Norrman (sekreterare)

018-68 07 32
E-post till Ragnar


Lars Otto Berg

018-68 07 30

Telefon: 018-68 07 32
Plusgiro: 34 07 83 - 0