Alunda församling

Prata med oss

Kontakt

Alunda församling Besöksadress: PRÄSTGÅRDSVÄGEN 18, 74730 ALUNDA Telefon: +46(174)15351 E-post till Alunda församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Alunda kyrka


De äldsta delarna av Alunda kyrka härstammar från 1200-talet, bl a tornets nederdel och hela västerpartiet av den stora korskyrkan. Men även i östra korsarmen och i sakristian ingår rester av 1200-talets kraftiga stenkyrka, vilken på 1400-talet förlängdes österut till nuvarande mått. På 1400talet har kyrkan också försetts med tegelvalv samt med två tillbyggnader i söder: en korsarm och ett vapenhus. Kyrkan har härjats av brand vid tre tillfällen, nämligen 1542, 1715 och 1859-vid sistnämnda tillfälle endast korets inre. Efter en renovering åren 1898-1899 då kyrkan bl a fick öppen bänkinredning var det 1937 dags för en genomgripande restaurening. Målningarna i koret togs nu fram och slutna bänkkvarter återinföredes. Hela exteriören fick ny färgsättning. År 1962 försågs exteriören med ny puts och taken belades med kopparplåt. En inre renovering företogs 1967 varvid bänkarna fick sin nuvarande färgsättning. År 1978 tillkom kororgeln. Alunda kyrka har genom seklens lopp fått ta emot många gåvor och är f ö rik på minnesmärken

2014 ändrades intreiören och kyrkan fick ett café i den ena korsarmen och förvaringsskåp för textilier och skrudar i den andra korsarmen.