Vikens församling


Vikens församling

Ligger söder om Höganäs med det vackra Viken som centralort. Församlingen omfattar ca 3800 medlemmar. Vikens kyrka är en gammal fiskarkyrka med modern tuch, byggd av gråsten 1825. Kyrkan innehåller en vacker altartavla från 1705. Kyrkan renoverades invändigt 1990-91 då altartavlan och andra värdefulla inventarier fick en översyn. Vikens kyrka fick en modern och vacker tillbyggnad 2012. Bredvid kyrkan ligger en korsvirkesgård som används som församlingsgård med verksamheter.

Vikens kyrka

Vikens kyrka är en gammal fiskarkyrka med modern touch, byggd av gråsten år 1825. Kyrkans två föregångare, ett medeltidskapell och ett kapell byggt 1683, var båda belägna på gamla kyrkogården.

Redan på 1500-talet byggdes ett kapell på kyrkogården vid Öresunds strand. Där firades gudstjänst vid större högtider och vid sillfisket. År 1683 ersattes det av ett korsvirkeskapell, bekostat av en rik bonde i Ry.

1692 byggdes en klockstapel med en klocka skänkt av greveparet på Kulla Gunnarstorp, Magnus Rosenkrantz och hans maka Sophia Bilde. Denna mindre klocka ringer än idag från dagens kyrktorn, tillsammans med en större klocka.

På den tiden hade Viken ingen egen präst, utan det var prästen i Väsby som kom för att hålla gudstjänst. Denne red eller åkte vagn till byn på den väg mellan Väsby och Viken som än i dag heter Prästavägen. År 1761 blev Viken annexförsamling till Väsby och då blev gudstjänstlivet mer ordnat.

Det gamla korsvirkeskapellet förföll allt mer och man diskuterade länge hur det skulle repareras. Till slut beslutade vikenborna att en ny kyrka skulle byggas på strandmarken just där byn slutade åt norr. Grundstenen lades 1823 och ovanför stora ingången till vår kyrka kan man i än i dag läsa: Byggd under Karl den XIV Johans regeringstid. Den 23 juli 1826 invigdes kyrkan av dåvarande biskopen i Lund, Vilhelm Faxe.

Genom åren hade det gamla korsvirkeskapellet försetts med fina inventarier. Kanske var det för att vikenborna inte var särskilt välbärgade som dessa togs med till den nybyggda kyrkan, trots att stilen inte passade in. Men det är vi glada för, då vi än i dag kan beskåda den vackra altartavlan från år 1705, utförd av den kände bildhuggaren Gustav Kijlman.

Under 1990-91 restaurerades kyrkan grundligt invändigt och då fick även altartavlan och predikstolen en antikvarisk renovering. Predikstolen av målad ek visade sig då vara äldre än man trott, d v s från slutet av 1500-talet.

Dopfunten är kyrkans äldsta föremål – från 1500-talet – huggen i ett stycke ur en ekstock som växt i Kulla Gunnarstorps skogar. Dopfatet är av hamrat tenn, överdraget med koppar, och bär årtalet 1683.  Även det är skänkt av herrskapet på Kulla Gunnarstorp, liksom en vacker kalk och ett oblatfat i silver från 1639. Dessa används fortfarande i mässan, tillsammans med en vinkanna och en oblatask gjorda av den kände silversmeden Wiven Nilsson från Lund.

Nutida barn döps i ett modernt silverfat, tillverkat av silversmeden Stig Nolin, som också har gjort ljusbäraren i mässing från 1987 som heter ”Varde ljus”.

Den förnämliga orgeln byggdes 1957 och 1999 av Marcussen & Son i Aabenraa i sydligaste Jylland. Kyrkan har också fyra votivskepp hängande i mittgången, vilka ger denna fiskar- och sjömanskyrka dess karakteristiska utseende.

På påskdagen 2013 invigdes den tillbyggnad i sydväst som heter Skeppet, vilken bland annat ska användas till mindre andakter och samlingar inför dop, bröllop och begravningar. Arkitekt är Erik Wikerstål, som bland annat belönades med prins Eugen-medaljen 2012.

Vikenborna är mycket fästa vid sin kyrka och besöker den ofta, även när det inte är gudstjänst. Den är öppen för allmänheten i stort sett alla vardagar ca 8-16. Vi människor behöver en lugn stund ibland, tända ett ljus och känna friden och tänka på alla de människor som före oss varit här och bett till Gud.

Birgitta Ericsson Löfgren

 

(Publicerad i Amos Kullabygden nr 3/2013)

Foto: PR

Skapad:2012-05-25 12:20:00

Under 2012 fick Vikens kyrka en modern tillbyggnad, kallad Skeppet. Bygget avslutades i början av 2013 och invigningen skedde på påskdagen. På denna sida kan du följa den fotodokumentation som gjordes under byggprocessen. Helsingborgs Dagblad gjorde i januari 2013 ett besök i byggnaden. Detta kan ses i 24HD Plays arkiv.

Läs mer om Vikens kyrka bygger till

Foto: PR

Vikens kapell vs Skeppet

Frågor uppstår ibland kring vilket som egentligen är Vikens kapell? Tydligen har kyrkans tillbyggnad Skeppet vid något tillfälle i massmedia omnämnts som "kapell". Så är det inte! Skeppet är en del av Vikens kyrka och kommer alltid att omnämnas som Skeppet.

Vikens kapell, där i första hand mindre eller borgerliga begravningar samt enklare andakter kan äga rum, ligger på Niagaravägen, där också Nya kyrkogården finns. Detta har alltid hetat Vikens kapell och kommer fortsatt att heta så.

//