Förskolan Pärlan

Det finns plats för fler barn! Vi tar emot barn i åldrar 1 – 5 år.

Förskolan Pärlan är en kristen förskola i Angereds församling, Svenska kyrkan, som satsar på att lära barnen god svenska. Våra barn kommer från olika länder med olika kulturer och bakgrund.

Vår målsättning är att barnen ska trivas, må bra och ha roligt. Vi vill genom lek, inlärning och upplevelser bidra till att ge barnen en god start i livet. Vi vill uppmuntra till självständighet. Barnen får bland annat lära sig att själva planera sin dag. Inskolningen är en viktig process som ibland får ta en lång tid. Det är viktigt att både barn och föräldrar ska lära känna miljön, rutinerna, barnen och personalen så bra som möjligt. Efter inskolning har vi uppföljningssamtal oftast i form av dagliga samtal i tamburen men även om så önskas en bokad tid med personal. För att förskolan ska vara en så trivsam miljö som möjligt för barn och vuxna är det viktigt att vi vuxna samarbetar och stöder varandra.

Du är välkommen att vara med ditt barn på Pärlan och ta del av vår
verksamhet. Den dagliga kontakten är viktig för oss. Vi har föräldramöten och utvecklingssamtal.

- Förskolan Pärlan är öppen vardagar 06.30-17.00.
- Vi tar emot barn i åldrar 1 – 5 år.
- Vi har tre grupper med max 10 barn i varje grupp:
- Lille Skutt 1-3 år
- Skalman 2,5-4 år
- Bamse 4-5 år
- Vi följer maxtaxa.
- Alla barnen harolycksfallsförsäkring.
- Förskolan har en egen kö.

 

 

Eva Hill, föreståndare på Förskolan Pärlan

Eva Hill
Telefon: 031-731 69 11
E-post till Eva

 

 

 

//