Sankta Maria kyrka

 
 
Byggnadsår:  1927-28. Ombyggd 1962-63.
Byggd som församlingshus och kyrksal.
Arkitektfirma var Ewe och Melin Arkitekter.
Då Möllevångens församling bildades 1949 blev den församlingskyrka. Källarvåning, bottenvåning, andra våningen och vind inrymdes i huset.
Vid den omfattande ombyggnaden 1962-63 togs mellanbjälklaget bort.  Församlingshem tillbyggdes mot Södervärnsgatan, liksom terrassen och klocktornet mot Nobelvägen. Arkitekter var Thorsten Roos och Bror Thornberg.
1988 byggdes förråd, wc och textilskåpsrummet på församlingshemmets gamla scen.
Ommålning invändigt har utförts av hela kyrkan 1990.
Byggnaden är ej skyddad enligt KML (kulturminneslagen).
 
Adress: Nobelvägen 20.

Kontakt

Sankta Maria kyrka
Nobelvägen 20
214 27 Malmö
040-27 92 43
Se karta:

//