Gravskötsel

Kyrkogårdsenheten har en lång och rik erfarenhet av att vårda och sköta gravplatserna på kyrkogårdarna inom Gävle kyrkliga samfällighet. Vi erbjuder våra tjänster och vår kunskap till alla som behöver hjälp med gravskötseln på någon av våra kyrkogårdar. Kyrkogårdsenheten komponerar växtsammansättningar med hänsyn till plats, lämplighet och variation.

Skötsel av gravplats omfattar:
Vårstädning, höstgrävning, putsning och borttagning av blommor, rensning av ogräs i rabatt, påläggning av jord i rabatt vid behov, gräsputsning, smärre justering av gravvård samt mönsterkrattning av grusgravplats.

Vill ni veta mer om vår skötsel och övriga tjänster så kontakta oss gärna.

Våra telefon- och expeditionstider för gravskötselärenden är
vardagar kl 9.00 – 11.30

026-17 04 24, 026-17 04 23
Agneta Jacobson, agneta.jacobson@svenskakyrkan.se
Elisabeth Påhlman, elisabeth.pahlman@svenskakyrkan.se

Smärre justering av gravvård sker då gravvården är uppsatt enligt gällande monteringsbestämmelser.
Vid råd och anvisningar om gravplatsbestämmelser och monteringsanvisningar kontakta Planerare Anders Winroth på 026 -17 04 88 eller anders.winroth@svenskakyrkan.se

 

 

 

Kontakta oss

Vill ni veta mer om vår skötsel och övriga tjänster så kontakta oss gärna.

Våra telefon- och expeditionstider för gravskötselärenden är
vardagar kl 9.00 – 11.30

 

 

 

//