Sjukhuskyrkan

Foto: Magnus Aronson/IKON

På varje sjukhus finns en sjukhuskyrka. Det är präster, diakoner och musiker från den lokala församlingen som finns till hands för patienter, närstående och personal.

Det kan handla om att lyssna, vara stöd i krissituationer och fira gudstjänst. Eller att bara vara närvarande. 

I sjukhuskyrkans arbetslag ingår också präst, pastor eller diakon från andra kristna samfund och kyrkor. Kontakter förmedlas med företrädare för annan tro, till exempel muslimska imamer.

 

 
 
 
Kommentera:

Kristina Berlin

Stiftsadjunkt för prästrekrytering, samordnare sjukhuskyrkan

046 - 15 55 49

0708 - 22 16 97

 

  

Sjukhuskyrkan

 

//