Växjö stift

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon: +46(470)773800 E-post till Växjö stift Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Integration och asyl

I Växjö stift finns många församlingar som arbetar aktivt med flyktingar och deras rättigheter. Det är en del av församlingens diakonala ansvar att se och möta behoven hos flyktingar och asylsökande. Dessa församlingar vill stiftet stödja framförallt genom att vara rådgivande och en samtalspartner.


I stiftets budget finns vissa medel som kan fördelas till församlingar i särskilda fall. Dessa medel måste gå via en församling eller ett pastorat och kan inte ges direkt till enskilda personer. Särskilt ska pengarna användas till församlingar som mött asylsökande eller flyktingar som behöver hjälp med medicin, läkarvård, advokatarvoden och liknande. Mer information kan hämtas på Rådgivningsbyråns hemsida. Du kan också direkt kontakta Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar där det finns god juridisk och social kompetens.

Svenska kyrkan har ett ansvar att i handling och förkunnelse vara Kyrka varhelst i vårt land människor vistas, oavsett deras ursprung och historia. Vi är kallade att stå på de utsattas sida och har därför ett stort engagemang för människor som är på flykt från svåra omständigheter i sina hemländer. I huvudsak är det på församlingsnivå som de direkta kontakterna med hjälpsökande sker, och som engagemang och ansvar utvecklas. Stiftskansliet stödjer och samordnar på olika sätt, samt budgeterar också årligen för verksamhet och kostnader i samband med asyl- och flyktingfrågor. Särskilda projekt, fortbildningar och temadagar kan initieras av stiftet, men även direkta bidrag kan ibland ges till församlingarnas hjälpinsatser. Dessa medel är betydligt mer begränsade än behoven, varför vissa principer bör följas för deras användande.

En bedömning görs för varje enskilt fall, men för att kunna ta del av ekonomiskt stöd från stiftskansliet vill vi att inriktningen är att: enkel skriftlig ansökan tillsänds stiftskansliet behovet i någon mening är akut omfattningen på det ekonomiska åtagandet är rimligt i förhållande till budgeterad resurs kostnader som ska täckas på begäran kan styrkas samfinansieras med egna medel från församlingen eller dess frivilligkrafter redovisas ansökan är av engångskaraktär, så att församlingens lokala engagemang svarar för kontinuiteten man i församlingen försöker engagera fler i det karitativa arbetet som man sökt stöd för återrapportering av effekten av genomförd insats görs till stiftskansliet församlingskonto för utbetalning anges

Stöd kan ges inom en begränsad och i förväg budgeterad årlig ram. Beslut om ekonomiskt stöd fattas av avdelningschef tillsammans med handläggaren för asyl- och flyktingfrågor.

Jonas Löhnn

Jonas Löhnn

Växjö stift

Stiftsadjunkt

Direkt: 0470-77 38 10