Alskogs kyrka

Välkommen in i Alskogs kyrka

Bildspel av Anders Söderlund

 
Alskog kyrka         
                                                  
Alskogs kyrkas äldsta del - långhuset - är från tidigt 1200-tal.
Tornet tillkom i mitten av 1200-talet.
Omkring år 1300 byggdes i gotisk stil det nuvarnade koret
och sakristian.
 
 
Alskog kyrkporten 
 
Sydportalen med gamla kapitälskulpturer
 
 
Alskog korporten 
 
 
 
Alskog stiglucka 
 
Stigluckan i öster
 
 
 
Alskog krucificet 
Triumfkrucifixet från 1200-talet har sannolikt tillhört den gamla kyrkan
Ett vackert arbete i nordfransk stil.
 
 
Alskog altartavla 
Altartavlan från 1759 är gjord av snickaren Johan Dunderhake
och målaren Magnus Möller.
 
 
Alskog skåp i koret 
Sakramentsskåpet.
Dörrarnas insida har målningar föreställande
Marie bebådelse.
 
 
Alskog dopfunt 
Dopfunten från tidigt 1200-tal med  bilder ur Jesu barndomshistoria.
 
 
Alskogs kollekthåv 
 
Kollekthåven från 1775 - i röd saffian med vackra broderier utförda
i Konstantinopel. Skänkt till kyrkan av dåvarande kyrkoherden Johan Nilsson Luttemans son,
som var legationspredikant i Konstantinopel. I kyrkan finns två likadana håvar.
 
 
Alskog altaret i tornrummet 
 
Altaret i tornrummet
 
Alskog nattvards i tornrummet Alskog nattvardsgtj i tornrummet
                      Söndagsmässa i tornrummet
 
 
Alskog, måln F Jupiter 
Folke Jupiters Kristus-målning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

//