Sånga kyrka

Bland Färingsöns kyrkor har Sånga ett centralt läge, mitt på ön.

I urkunder nämns Sånga första gången år 1308, då en fru Ingeborg testamenterar jord till kyrkan. Vid samma tillfälle förekommer också en präst.
Sånga sockenkyrka byggdes mot slutet av 1100-talet och hade sannolikt samma planlösning och proportioner som Hilleshögs kyrka. Redan i början av 1300-talet förlängdes kyrkan och försågs med sakristia.

I Sånga kyrka är muralmålningarna av särskilt intresse, som finns i en rik dräkt i både kyrksal och vapenhus. De kan dateras till tiden omkring 1470 och har bland annat vissa beröringspunkter med de något tidigare målningarna i Färentuna kyrka. Framställningen pendlar mellan blodiga martyröden sida vid sida med folklig humor. Det roade säkert församlingen, när yttertaket började läcka och gubben med ett "skvallerhål" till mun började dregla.

Intressanta är också de ovanliga bilderna i vapenhuset, som föreställer de 15 tecken vilka ansågs förebåda den yttersta domen. Sviten inleds med kyrkofadern Hieronymus, som skriver ned profetian. Dessa målningar tillkom omkring år 1470.
 
Predikstolen är en riktig dyrgrip. Främst bör intarsiadekoren på korgen observeras. Där finns hela små genrescener med jägare, hundar, hjortar, vinghästar och allehanda groteskfigurer, utförda på ett elegant och fantasirikt sätt. I bågfälten står de fyra evangelisterna, på korgens mittparti årtalet 1635.

Ljudtaket kröns av David med harpan och runt takkanten finns en latinsk inskrift; " OS MENTEM ET LINGVAM TV BONE IESV REGE NOSTRAM" ("Du gode Jesus styr vår mun, sinne och tunga). Predikstolens huvuddel är möjligen ett arbete av lübecks-mästaren Michael Sommer, medan evangelistfigurerna och dekoren på ljudtaket har tillkommit senare.

Kyrkans grundplan har bibehållit sin medeltida utsträckning, dock har man gjort åtskilliga ändringar i byggnadsdetaljerna. De medeltida små fönsteröppningarna vidgades första gången 1687, sedan har man vid olika tillfällen vidgat dem ytterligare. Av nordfönstren upphöggs det östligaste 1829 och det västligaste 1902 - ursprungligen fanns inga fönsteröppningar på den norra sidan. Den nuvarande vackra tornspiran härstammar från 1730 och byggdes efter ett blixtnedslag i augusti samma år.

Vägbeskrivning till Sånga kyrka

Skapad: 2012-01-17 13:30:00

Gatuadress: Sånga Prästgårdsväg 1

Vägbeskrivning från Brommaplan: Med bil: Åk mot Ekerö på väg 261, Drottningholmsvägen, kör 10,4 km. I rondellen, ta första avtaget mot Färentuna / Stenhamra på Färentunavägen, kör 9,8 km. Sväng vänster in på Solbackavägen, kör 0,5 km. Sväng höger, kör 0,7 km.

Med buss: linje 317 mot Björkvik.

Kartbild.
GPS-koordinater: N 59° 21.479', E 17° 42.479'

 

//