Biskopsgården Östrabo med stiftskansliet

På en kulle, ett stenkast från Växjö domkyrka, ligger Östrabo och blickar ner över staden. Den ståtliga mangårdsbyggnaden uppfördes, enligt gustavianska ideal, mellan åren 1792–1796 som en representativ bostad och arbetsplats för stiftets biskop och domkapitel.

 • I rummet finns också Tegnérbiblioteket som består av litteratur av och om Tegnér.

  I rummet finns också Tegnérbiblioteket som består av litteratur av och om Tegnér. Foto: Maria Kenstam

 • Tegnérs stol och hårlock.

  Tegnérs stol och hårlock. Foto: Pernilla Andersson

 • I anslutning till Stora salongen finns ytterligare en balkong som vätter mot Östrabos trädgård. Rosenrundeln har sitt ursprung från 1930-talet.

  I anslutning till Stora salongen finns ytterligare en balkong som vätter mot Östrabos trädgård. Rosenrundeln har sitt ursprung från 1930-talet. Foto: Pernilla Andersson

 • Utsikt från framsidans balkong. Rabatterna anlades på 1990-talet efter 1800-talsmodell. I rabatterna växer bland annat Mariablomster, blommor som har namn efter Jungfru Maria.

  Utsikt från framsidans balkong. Rabatterna anlades på 1990-talet efter 1800-talsmodell. I rabatterna växer bland annat Mariablomster, blommor som har namn efter Jungfru Maria. Foto: Pernilla Andersson

 • Längst bort från biskopsbyggnaden ligger det gamla prästänkehemmet som uppfördes 1938 som bostad för prästänkor. Idag benämns det som Östraboliden.

  Längst bort från biskopsbyggnaden ligger det gamla prästänkehemmet som uppfördes 1938 som bostad för prästänkor. Idag benämns det som Östraboliden. Foto: Pernilla Andersson

 • Längst bort i trädgården finns bokskogen i den så kallade parkdelen. Denna del är viktig att bevara då den biologiska mångfalden här är stor.

  Längst bort i trädgården finns bokskogen i den så kallade parkdelen. Denna del är viktig att bevara då den biologiska mångfalden här är stor. Foto: Pernilla Andesson

 • Östrabo består också av fyra flygelbyggnader samt ett fristående hus. I dessa byggnader har Växjö stiftskansli sin arbetsplats.

  Östrabo består också av fyra flygelbyggnader samt ett fristående hus. I dessa byggnader har Växjö stiftskansli sin arbetsplats.

 • Den ståtliga mangårdsbyggnaden uppfördes, enligt gustavianska ideal, mellan åren 1792–1796 som en representativ bostad och arbetsplats för 
stiftets biskop och domkapitel.

  Den ståtliga mangårdsbyggnaden uppfördes, enligt gustavianska ideal, mellan åren 1792–1796 som en representativ bostad och arbetsplats för stiftets biskop och domkapitel. Foto: Pernilla Andersson

 • På en kulle, strax utanför det gamla Växjö, ligger Östrabo och blickar ner över staden.

  På en kulle, strax utanför det gamla Växjö, ligger Östrabo och blickar ner över staden. Foto: Pernilla Andersson

 • I Kuskens stuga bodde, under flera generationer, biskopens kusk. Den sista som bodde i huset var Östrabos vaktmästare/trädgårdsmästare/butler tillsammans med sin fru.

  I Kuskens stuga bodde, under flera generationer, biskopens kusk. Den sista som bodde i huset var Östrabos vaktmästare/trädgårdsmästare/butler tillsammans med sin fru. Foto: Ida Maria Fritzell

 • I Arrendatorns stuga bodde jordbrukets arrendator. Tegnér bodde här när huvudbyggnaden renoverades. I Rättarens stuga (till höger) bodde förmannen för Östrabos jordbruk.

  I Arrendatorns stuga bodde jordbrukets arrendator. Tegnér bodde här när huvudbyggnaden renoverades. I Rättarens stuga (till höger) bodde förmannen för Östrabos jordbruk. Foto: Anna Joanzon

 • I bykstugan (till höger i bild) låg biskopsgårdens tvättinrättning. Fram till 1862 fanns här även biskopsgårdens kök. Till vänster om denna ligger Kuskens stuga.

  I bykstugan (till höger i bild) låg biskopsgårdens tvättinrättning. Fram till 1862 fanns här även biskopsgårdens kök. Till vänster om denna ligger Kuskens stuga. Foto: Sara Petersson

 • Genom åren har trädgården förändrats. Förr var här mycket grönsaksland och fruktträd. Idag finns fortfarande en del av fruktträden kvar.

  Genom åren har trädgården förändrats. Förr var här mycket grönsaksland och fruktträd. Idag finns fortfarande en del av fruktträden kvar. Foto: Pernilla Andersson

 • Dassets insida har marmorerad träpanel.

  Dassets insida har marmorerad träpanel. Foto: Pernilla Andersson

 • Norr om Östrabos gavel står det gamla hönshuset (skymtas bakom grönskan till höger) samt ett avträde som även kallas för Tegnérs dass.

  Norr om Östrabos gavel står det gamla hönshuset (skymtas bakom grönskan till höger) samt ett avträde som även kallas för Tegnérs dass. Foto: Pernilla Andersson

 • I Tegnérrummet finns en del möbler och andra förmål från Tegnérs tid bevarade.

  I Tegnérrummet finns en del möbler och andra förmål från Tegnérs tid bevarade. Foto: Pernilla Andersson

 • Biskopens arbetsrum ligger bredvid Tegnérrummet. Här har biskoparna haft sitt ämbetsrum sedan Tegnérs tid.

  Biskopens arbetsrum ligger bredvid Tegnérrummet. Här har biskoparna haft sitt ämbetsrum sedan Tegnérs tid. Foto: Pernilla Andersson

 • Förutom en flygel finns här en vacker kakelugn att beskåda.

  Förutom en flygel finns här en vacker kakelugn att beskåda. Foto: Pernilla Andersson

 • Tegnérrummet kallas så eftersom Tegnérs förslag till ändringar av Östrabo innebar att detta rum blev hans bibliotek.

  Tegnérrummet kallas så eftersom Tegnérs förslag till ändringar av Östrabo innebar att detta rum blev hans bibliotek. Foto: Pernilla Andersson

 • Flygelrummet, till höger i bild, ligger i anslutning till Stora salongen.

  Flygelrummet, till höger i bild, ligger i anslutning till Stora salongen. Foto: Pernilla Andersson

 • Bredvid matsalen ligger Stora salongen.

  Bredvid matsalen ligger Stora salongen. Foto: Pernilla Andersson

 • Matsalen används flitigt vid representationsmiddagar.

  Matsalen används flitigt vid representationsmiddagar. Foto: Pernilla Andersson

 • Trappan leder till Galleriet på övervåningen.

  Trappan leder till Galleriet på övervåningen. Foto: Pernilla Andersson

 • Under 1835 omgestaltade Esaias Tegnér interiören. Husets mittparti omändrades till ett trapphus i empirestil med en halvcirkelformad trappa.

  Under 1835 omgestaltade Esaias Tegnér interiören. Husets mittparti omändrades till ett trapphus i empirestil med en halvcirkelformad trappa. Foto: Pernilla Andersson

 • I Sessionssalen hänger alla porträtt över biskopar, som har bott på Östrabo, samlade.

  I Sessionssalen hänger alla porträtt över biskopar, som har bott på Östrabo, samlade. Foto: Pernilla Andersson

 • Från Sessionssalen kommer man till biblioteket.

  Från Sessionssalen kommer man till biblioteket. Foto: Pernilla Andersson

 • Biskopen har sin bostad i en mindre del av Östrabo. En större del av huset är till för representation och sammanträden.

  Biskopen har sin bostad i en mindre del av Östrabo. En större del av huset är till för representation och sammanträden. Foto: Pernilla Andersson

 • I Sessionssalen sammanträder bland annat domkapitel och stiftstyrelse. Detta rum är det enda som har fått behålla sin ursprungliga placering.

  I Sessionssalen sammanträder bland annat domkapitel och stiftstyrelse. Detta rum är det enda som har fått behålla sin ursprungliga placering. Foto: Pernilla Andersson

 • På Östrabo finns ett stort antal biskopsporträtt, de äldsta från 1600-talet. Många biskopar saknas i samlingen men från Olof Osander (1749–1787) är samlingen komplett.

  På Östrabo finns ett stort antal biskopsporträtt, de äldsta från 1600-talet. Många biskopar saknas i samlingen men från Olof Osander (1749–1787) är samlingen komplett. Foto: Pernilla Andersson

 • Östrabo målades först med röd slamfärg men redan under 1800-talets första hälft fick byggnaden sin gula panel.

  Östrabo målades först med röd slamfärg men redan under 1800-talets första hälft fick byggnaden sin gula panel. Foto: Ida Maria Fritzell

1786 sökte och fick Olof Wallqvist (1787–1800) tjänsten som domprost i Växjö. Året efter tillträdde han som biskop. Wallqvist hade innan detta gjort snabb karriär i huvudstaden. Endast 24 år gammal började han som hovpredikant hos kungamodern, Lovisa Ulrika på Stockholms slott. Wallqvist höll under hela sitt liv kontakten med Stockholm och verkade som Gustav III’s kyrkominister mellan 1789–1792.

Troligtvis var det hans kontakter med kungen som gjorde det möjligt för honom att begära att ett nytt biskopssäte skulle uppföras i Växjö. Det var även Wallqvist som utsåg platsen för var Östrabo skulle byggas, utanför staden och väl synlig för invånarna samtidigt som det var nära till den gamla biskopsgården. Ritningarna till Östrabo utfördes av arkitekt Olof Tempelman som även ritade Haga-paviljongen i Stockholm.

Idag bor biskopen i en mindre del av den stora gula huvudbyggnaden. En större del av huset är till för representation och sammanträden.

Flygelbyggnaderna samt Östraboliden, Prästänkehemmet, renoverades invändigt under 1960- och 1970-talet och inrymmer idag kontorslokaler för stiftets kanslipersonal. Sammanlagt arbetar cirka 50 personer här. Med utsikt över staden och som närmaste granne till ett blommande koloniområde kan man inte önska sig en bättre arbetsplats! Det har sagts att Östrabo måste vara det vackraste biskopsätet i Sverige, och vi kan bara hålla med.

Östrabo är sedan 1935 förklarad som byggnadsminne.

 
Hitta till Östrabo >>
Kontakt >>

Svenska kyrkan, Växjö stift

Skapad: 2008-09-19 11:15:00
0470-77 38 00
Box 527, 351 06 Växjö
Leverans/besöksadress
Östrabo, 352 39 Växjö


Beställ bok om Östrabo

Länsstyrelsen gav 2011 ut en bok om Östrabo. Den är gratis och du kan beställa den genom Länssstyrelsens informationsavd., tel 0470-86 000 vx.
www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Vill du ha boken som pdf  kan du hämta hem den genom att klicka på bilden

Folder för utskrift

//