Lovö församling

Lovö ligger väster om Stockholm, ungefär 10 kilometer från Stockholms centrum.

Lovö kyrka 
LOVÖ KYRKA
Församlingskyrkan är belägen mitt på Lövön. Kyrkan är från den andra hälften av 1100-talet, men tros ha haft en föregångare i trä. Under en restaurering som gjordes under 1930-talet fann man nämligen runstenar som var från den tidigare hälften av 1100-talet. Lovö kyrka har alltid varit kungsgårdskyrka och många personer med anknytning till Drottningholms slott ligger begravda här.
 
Drottningholms slottskyrka 
DROTTNINGHOLM
Drottningholms slott ligger på Lovö och Lovö är sedan Gustav Vasas tid en kronopark som tillhört slottet. Fortfarande finns gårdar och styckningar kvar sedan denna tid vilket är unikt för hela Europa.
Drottningholms slottskyrka
tillhör hovförvaltningen men församlingen firar gudstjänst i slottskyrkan den sista helgen varje månad.
Läs mer

 

Teckning: Margareta Stehr

Lovö kyrka 

teckning: Margareta Stehr

Drottningholms slott med slottskyrkan längst till vänster

//