Onsala församling

Onsala församling består av den yttre halvan av Onsalahalvön i norra Halland. Avståndet till Göteborg är 35 km och havet finns inom räckhåll för varje Onsalabo.

Utsikt från kyrktornet

Utsikt från Onsala kyrktorn

Den vackra naturen, havet och pendelavstånd till alla jobb i storstaden har under flera decennier lockat allt fler människor till Onsala. Idag har församlingen drygt 14 000 invånare. Kyrkotillhörigheten är hög. 80 procent av onsalaborna är medlemmar i Svenska kyrkan. Församlingen är livaktig med många regelbundna gudstjänstbesökare i olika åldrar. Varje söndag firas högmässa och varje onsdagskväll veckomässa. 
 
Befolkningen är ung. Många barnfamiljer har flyttat in i de nya villaområdena och de allra flesta väljer att döpa sina barn. Kyrkan har ett omfattande arbete bland barn i förskoleåldern, med öppen verksamhet i församlingshemmet två dagar i veckan och på djurgården Noas Ark en gång i veckan. 
 
Kyrkan har ett väl etablerat samarbete med samtliga skolor i Onsala. Varje år görs klassbesök för olika årskurser inför de stora helgerna. Skolorna bjuds också in till skolgudstjänster och studiebesök med olika teman i kyrkan. För högstadiet ordnar kyrkan så kallade Värdegrundsdagar på Noas Ark. Noas Ark har också ett fritidshem med kristen profil.
 
I Onsala väljer mer än hälften av ungdomarna att konfirmera sig. Kyrkan har också ett utvecklat system för unga konfirmandledare samt ungdomscafé en gång i veckan.
 
För vuxna som vill fördjupa sig i det kristna budskapet finns ett utbud av bibelstudier, studiecirklar och samtalsgrupper. Alpha-metoden har prövats under ett antal år med många deltagare.
 
Församlingen har också ett starkt musikliv med många körer som ofta medverkar i gudstjänsterna.
 
Läs mer om våra grupper för olika åldrar.

Gå en rundtur

Skapad: 2015-10-14 08:48:00
Skapad: 2016-01-14 13:45:00

Församlingsinstruktionen är ett styrdokument som berättar vad Onsala församling är och vill vara. Den beskriver kyrkans grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Genom att läsa instruktionen får du en god bild av hur Onsala församling verkar i vårt samhälle idag och vilka ambitioner som finns inför framtiden.

Församlingsinstruktion för Onsala församling

//