Körer

Det finns körer med olika svårighetsgrad och inriktning i vårt pastorat. Du som är intresserad av att sjunga i en kör är välkommen att kontakta våra kyrkomusiker, för att se vilken kör som skulle passa dig bäst.

I Ekerö pastorat finns såväl kyrkokörer som barnkörer, som leds av pastoratets kyrkomusiker. Det finns också en Gospelkör samt Sonorakören som övar på dagtid. Körerna är en del av den gudstjänstfirande församlingen, samtidigt som den också sjunger för församlingen. Förutom att medverka i gudstjänsterna har körerna också egna musikgudstjänster eller konserter.

//