Församlingarnas styrelse servar

Kyrkonämnden är samfällighetens styrelse. Under kyrkonämnden har kyrkonämndens kansli i uppdrag att svara för service med ekonomi, administration, fastighetsförvaltning,personal, IT och liknande stödfunktioner till kyrkogårdsförvaltningen och församlingarna inom Karlstads kyrkliga samfällighet.

Kansliet ansvarar dessutom för att på ett effektivt och serviceinriktat sätt bidra med stöd och hjälp till kyrkofullmäktige,
kyrkonämnd och kyrkoråd. Kanslichefen, som leder kansliets verksamhet, arbetar i nära samråd med församlingarnas kyrkoherdar och chefen för kyrkogårdsförvaltningen. Målsättningen är att kansliet ska vara en uppskattad resurs för alla politiska organ och all personal i samfälligheten.

Förutom IT- och telefonistöd, redovisning, budget och löner sköter kyrkonämndens kansli fakturorna för hela samfälligheten och har hand om löneutbetalningar, pensions- och förhandlingsfrågor.

Kyrkonämnden ger också ut tidningen Kyrknytt, där kanslichefen är ansvarig utgivare.

Kyrkonämndens kansli

Skapad: 2008-05-22 00:00:00
Tel: 054-14 14 50
Fax: 054-14 14 59
E-post: karlstad.kyrkonamndenskansli@svenskakyrkan.se
Västra Kyrkogatan 5
652 24 Karlstad
Besöksadress:
Västra Kyrkogatan 5
 

 

Läs Kyrknytt på nätet

Skapad: 2008-05-20 08:27:00
KYRKNYTT är en tidning om tidlösa livsfrågor: kärlek och hat, liv och död, tro och tvivel, drömmar och besvikelser. Den ges ut fyra gånger per år av Karlstads kyrkliga samfällighet (d v s Svenska kyrkans församlingar i Karlstad). Kyrknytt delas ut gratis till alla hushåll och finns också i kyrkorna, på museet, turistbyrån, biblioteken, sjukhuset, universitetet, flygplatsen osv.
 

//