Begravningsgudstjänsten

Foto: Jim Elfström

En begravningsceremoni, som leds av en präst i en kyrka eller ett kapell, kallas för en begravnings-gudstjänst.

Inom kort efter dödsfallet bör man ta kontakt med den avlidnes församling och anmäla dödsfallet samt önskan om begravning. Det kan man göra själv eller få hjälp med av en begravningsbyrå. I kontakt med församlingen kan man boka datum för begravningsgudstjänsten och, om olika möjligheter finns, önska var gudstjänsten ska äga rum någonstans. Man får även veta vilken präst som kommer att hålla i gudstjänsten.

Kyrkorum, vaktmästare, präst, musiker och eventuella bärare av kistan har redan betalats via kyrkoavgiften och innebär därför inga extra kostnader om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan.

Minnesstund
Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen ofta i en eftersamling där vi minns den avlidne i en stunds samvaro.

Gravsättning
Man kan välja mellan en kistgrav, urngrav, askgravlund och minneslund. I kistgravar begravs stoft som inte har kremerats, och man reser en gravsten. I urngravar och minneslund begravs stoft som har kremerats. Urngraven är utmärkt med en gravsten medan minneslunden är anonym. Det finns också något som heter askgravlund, som är en minneslund men med namnen angivna på en gemensam yta.

Kontakta redaktionen

Sorgen och döden

Skapad: 2009-06-10 09:42:00
"...Sorgen och döden får en ny och annorlunda karaktär när den bärs upp av uppståndelsen och den himmelska lovsångens ton."
 
Kyrkoordningen kap 24 Begravning

//