Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Besöksadress: Sysslomansgatan 4, 753 10 Uppsala Telefon: 018-169600 E-post till Svenska kyrkan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Vad gör en ärkebiskop?

Det är ärkebiskopens uppgift att vara Svenska kyrkans främste företrädare i det svenska samhället och i internationella sammanhang. 


Biskopskollegiet
Svenska kyrkan har sammanlagt 14 biskopar, en i varje stift, förutom i Uppsala stift där det finns två biskopar: ärkebiskopen och stiftets egen biskop.

I biskopskollegiet är ärkebiskopen ”primus inter pares”, den främste bland jämlikar, vilket innebär att hon är ordförande i biskopsmötet, det vill säga sammankallar och leder biskoparnas gemensamma samråd.

Varje biskop har det fulla pastorala ansvaret i sitt stift och ärkebiskopen är inte överordnad de andra stiften och biskoparna. 

Ärkebiskopens uppgifter

  • Ärkebiskopen viger alla nya biskopar i Svenska kyrkan. Vigningarna äger rum i Uppsala domkyrka. Ärkebiskopen är ordförande i Kyrkostyrelsen och Kyrkomötets läronämnd.
  • Det är ärkebiskopens uppgift att vara Svenska kyrkans främste företrädare i det svenska samhället och i internationella sammanhang. 
  • Som ledare för en av världens stora evangelisk-lutherska folkkyrkor har ärkebiskopen även en viktig ekumenisk roll. I Sverige betyder det bland annat engagemang i arbetet inom Sveriges kristna råd.
  • Internationellt deltar ärkebiskopen i ett omfattande samarbete med andra kristna kyrkor och trossamfund genom bland annat Kyrkornas Världsråd, Lutherska Världsförbundet, Europeiska kyrkokonferensen och Borgågemenskapen.

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan.
I snart 850 år har Sverige varit en egen kyrkoprovins med ärkebiskopen i Uppsala som ledare, ”primas”.

1164 blev Uppsala ärkebiskopssäte. Tidigare var Sverige ett missionsområde under ärkebiskopen i Hamburg/Bremen och några decennier del av en nordisk kyrkoprovins med säte i Lund.

Uppsala ärkebiskopssäte sedan 1164