Osby pastorat

Prata med oss

Kontakt

Osby pastorat Besöksadress: Östra Storgatan 7 A, 28341 Osby Postadress: Box 174, 28323 Osby Telefon: +46(479)524500 E-post till Osby pastorat Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Begravningsrutiner


Återfyllning av gravplats

• Direkt efter gravsättningen sker återfyllningen av kist- och urngravar.
• Gravarna återfylls med samma material som grävts upp.
• Graven fylls igen förhand och med hjälp av tipplådan.
• Kistorna brukar inte gå sönder.
• Personalen behöver gå ner i graven för att ta bort rasskydd.
• En gravkulle görs på graven.
• Det räfsas och sopas runt graven.
• Efter cirka en vecka tas kransar och blommor bort.
• Kransar och blommor som plockas bort sorteras innan de slängs.
• Gravstenen återmonteras när beställningen är gjord av innehavaren.

Nedgrävning av aska

 •  En askgrav grävs direkt vid gravsättningstillfället.

  • I minneslunden grävs askan ner. Den sprids inte.

  • Keramikidentiteten tas bort innan gravsättningen äger rum.

  • 1-2 askor gravsätts vid samma tillfälle.

  • Vid gravsättning blandas inte askorna med varandra, men med tiden gör de det.

  • Efter gravsättning läggs grästuvan som tagits upp åter på plats.

Sänkning av kista och askurna

• Kistorna sänks ner av bärarlag, förhand med hjälp av rep. Bärarlagen är klädda i mörk kostym.

Arbete på kyrkogården under begravning 

Under begravning och gravsättning arbetar kyrkogårdspersonalen på annan del av kyrkogården för att inte störa.


Grävning av grav

• Vid gravgrävning görs det kontroll av redan gravsatta och gravrättsinnehavare för att försäkra sig om att det är rätt grav.
• För att få rätt djup på graven mäts detta vid grävtillfället.
• Kistgravarna grävs med maskin eller förhand.
• Jorden läggs i en låda intill graven.
• Borttagna stenar ställs på lämplig plats eller så tar gravstensförsäljarna hand om dem direkt.
• Graven kläs med gravmattor.
• Graven grävs i normalfallet två dagar för begravning.
• Om det är vatten i graven pumpas detta bort strax före gravsättningen.
• Graven är täckt med plåtlock.
• Kist- och benrester som påträffas vid gravgrävning läggs i en låda och läggs tillbaka vid höljningen.
• Urngravar grävs förhand samma dag som gravsättningen äger rum.
• Jorden förvaras under tiden i en skottkärra.
• Urngraven är täckt med lock innan gravsättningen äger rum.

Visning av gravplats

• Kyrkogårdspersonalen visar anhöriga lediga gravar.
• De anhöriga får i normalfallet informationen muntligt.

Förvaring

• Kistor och askor förvaras i ett kylrum.
• I lokalen där kistor och askor förvaras förväntas alla uppföra sig värdigt.
• Utlämnade av urnor till anhöriga görs mot uppvisande av legitimation.
• Genom att kontrollera namn på kista och identitetsbevis på urnan försäkrar vi oss om att rätt kista eller urna lämnas ut.
• Tomas Petterssons begravningsbyrå, Helgeådalens begravningsbyrå, Älmhults begravningsbyrå, Liljenbergs begravningsbyrå samt vaktmästarna har tillgång till lokalen där kistor och askor förvaras.

 Övrigt

Bokning av urnnedsättning sker till pastorsexpeditionen, tel 0479-524500, vardagar kl. 8.00-12.00