Begravning

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga.

I gudstjänsten får vi tacka för vad en människa har gett oss. Vi kan också be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades och ville i vår relation. Vi får be om försoning för det som brustit mellan oss. Gudstjänstens djupaste ärende är överlämnandet av den som är död i Guds händer.


Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Kroppen kan inte skiljas från människan. Vi lägger kroppen till vila, prästen lyser frid över den avlidne och överlåter honom/henne i Guds omsorg och kärlek.

 

Mer om begravning kan du läsa om här:

https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=660039

Begravningsrutiner i Osby-Visseltofta församling

 
Förvaring av kistor och askor
• Kistor och askor förvaras i ett kylrum.
• I lokalen där kistor och askor förvaras förväntas alla uppföra sig värdigt.
• Utlämnade av urnor till anhöriga görs mot uppvisande av legitimation.
• Genom att kontrollera namn på kista och identitetsbevis på urnan försäkrar vi oss om att rätt kista eller urna lämnas ut.
• Tomas Petterssons begravningsbyrå, Helgeådalens begravningsbyrå, Älmhults begravningsbyrå, Liljenbergs begravningsbyrå samt vaktmästarna har tillgång till lokalen där kistor och askor förvaras.

Visning av gravplats
• Kyrkogårdspersonalen visar anhöriga lediga gravar.
• De anhöriga får i normalfallet informationen muntligt.
 
Grävning av grav
• Vid gravgrävning görs det kontroll av redan gravsatta och gravrättsinnehavare för att försäkra sig om att det är rätt grav.
• För att få rätt djup på graven mäts detta vid grävtillfället.
• Kistgravarna grävs med maskin eller förhand.
• Jorden läggs i en låda intill graven.
• Borttagna stenar ställs på lämplig plats eller så tar gravstensförsäljarna hand om dem direkt.
• Graven kläs med gravmattor.
• Graven grävs i normalfallet två dagar för begravning.
• Om det är vatten i graven pumpas detta bort strax före gravsättningen.
• Graven är täckt med plåtlock.
• Kist- och benrester som påträffas vid gravgrävning läggs i en låda och läggs tillbaka vid höljningen.
• Urngravar grävs förhand samma dag som gravsättningen äger rum.
• Jorden förvaras under tiden i en skottkärra.
• Urngraven är täckt med lock innan gravsättningen äger rum.

Arbete på kyrkogården vid begravning
• Under begravning och gravsättning arbetar kyrkogårdspersonalen på annan del av kyrkogården för att inte störa.

Sänkning av kista och askurna
• Kistorna sänks ner av bärarlag förhand med hjälp av rep. Bärarlagen är klädda i mörk kostym.
 
Nedgrävning av aska
• En askgrav grävs direkt vid gravsättningstillfället.
• I minneslunden grävs askan ner. Den sprids inte.
• Keramikidentiteten tas bort innan gravsättningen äger rum.
• 1-2 askor gravsätts vid samma tillfälle.
• Vid gravsättning blandas inte askorna med varandra, men med tiden gör de det.
• Efter gravsättning läggs grästuvan som tagits upp åter på plats.
 
 Återfyllning av grav
• Direkt efter gravsättningen sker återfyllningen av kist- och urngravar.
• Gravarna återfylls med samma material som grävts upp.
• Graven fylls igen förhand och med hjälp av tipplådan.
• Kistorna brukar inte gå sönder.
• Personalen behöver gå ner i graven för att ta bort rasskydd.
• En gravkulle görs på graven.
• Det räfsas och sopas runt graven.
• Efter cirka en vecka tas kransar och blommor bort.
• Kransar och blommor som plockas bort sorteras innan de slängs.
• Gravstenen återmonteras när beställningen är gjord av innehavaren.
 
Administrativa rutiner
• För beställning av gravsättning når man förvaltningen måndag-fredag klockan 8-12 på telefonnummer: 0479-10090.
• I de fall då gravsättning ska ske i en befintlig grav kontaktas gravrättsinnehavaren för att ge sitt tillstånd till gravsättning.
• I den datoriserade gravboken markeras det tydligt var på graven kistan eller urnan placeras.
 
 Övrigt
• Bygg- och anläggningsentreprenörer som arbetar på kyrkogårdarna kontrolleras så att de har försäkring och följer de ordningsregler som finns anslagna.
• På begravningsplatserna ska alla som vistas uppträda stillsamt och värdigt.
• Ordningsreglerna är anslagna vid ingången till begravningsplatserna.
• En gång per år hålls det möte med begravningsentreprenörerna.
 

//