Om Svenska kyrkan i Umeå

Svenska kyrkan i Umeå består av sex församlingar och en kyrkoförvaltning. Det formella namnet är Umeå pastorat. En gemensam förvaltning sköter bland annat begravningsverksamhet, fastighetsförvaltning och administration.

Församlingarna är Umeå stadsförsamling, Ålidhems församling, Tegs församling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria församling och Tavelsjö församling. Här finns också tre samarbetskyrkor som styrs av EFS-föreningar.
 
Vi har en gemensam telefonväxel, som du når på 090-200 25 00.
 
Inom Umeå kommuns gränser finns ytterligare tre församlingar inom Svenska kyrkan, Sävar-Holmön, Hörnefors och Holmsund.
 
Dessutom finns det en rad andra kristna kyrkor i Umeå. Svenska kyrkan i Umeå deltar aktivt i det ekumeniska samarbetet inom Umeå kristna råd.
 
 
 
 

   

Gemensamma verksamheter

Skapad: 2011-01-07 08:30:00

Församlingarna samverkar inom flera områden för att ge så god kyrklig verksamhet som möjligt till umeborna.

Sjukhuskyrkan på Norrlands universitetssjukhus
Kyrkans familjerådgivning
Kyrkan på Campus
Tidningen Spira

//