Våra kyrkogårdar

Ekerö pastorat består av tre församlingar, Adelsö-Munsö, Ekerö och Lovö.

Minneslunden på Munsö

Minneslunden på Munsö Foto: Marianne Abrahamsson

Här finns fem kyrkor varav fyra medeltida. I anknytning till de medeltida kyrkorna ligger församlingarnas kyrkogårdar.
På Lovö finns dessutom en skogskyrkogård, som kom till på 1830-talet.
På samtliga kyrkogårdar finns det kistgravar, urngravar och minneslund. På Ekerö kyrkogård finns också en askgravplats.

Fyra medeltida kyrkor

Skapad: 2009-12-01 10:35:00
Här kan du läsa mer om våra fyra medeltida kyrkor

Att ta avsked

Skapad: 2009-06-08 13:04:00

Kyrkogårdsförvaltning

Skapad: 2009-12-02 00:00:00

Kyrkogårdsföreståndare
Henrik Mattsson
08-560 387 10
skicka e-post

Kyrkogårdsassistent/ekonomi
Susanna Enström
08 - 560 387 02
skicka e-post

//