Jourhavande präst och Kyrkans jourtjänst

Jourhavande präst
 
Jourhavande präst finns tillgänglig via 112 mellan kl 21.00-06.00 varje dygn året runt.
För alla som behöver en medmänniska att prata med. När du ringer Jourhavande präst så får du prata med en präst från Svenska kyrkan som har ett särskilt uppdrag och utbildning att tjänstgöra i jouren. Prästerna har tysdandsplikt.
 
 
 
Kyrkans jourtjänst
 
Kyrkans jourtänst är tillgänlig dygnet runt. Du kan vara anonym om du vill. Du har rätt att förvänta dig att bli mött med förståelse och acceptans. Många som kontaktar oss lider av ensamhet, nedstämdhet, oro och ångest. Man kan lida av dålig självkänsla och ibland är relationerna till andra människor komplicerade. Vi som svarar är frivilliga medarbetare och vi är alltid anonyma. Vi har naturligtvis tystnadsplikt.
 
Ring Kyrkans Jortjänst 031-800 650
Eller använd SOS-brevlådan direkt via webben

 

 

       
 

Skapad: 2009-12-09 00:00:00
Banner Kyrkans jourtjänst ,sos-brevlådan   

 

 

//