Alva kyrka

En liten helgedom i Alva... med 120 sittplatser

Alva exteriör 
BESKRIVNING
Kyrkan ligger omgiven av ett antal gårdar intill den tidigare huvudvägen.  Den är uppförd av putsad sandsten.  Den är en välbevarad romansk anläggning, bestående av ett kor med absid från 1200-talets början och ett något yngre långhus.  Det mycket kraftigta tornet från omkring 1300, uppfördes aldrig till sin avsedda höjd men dominerar ändå byggnaden.  På tornet reser sig en spira med ljudgluggar och ett litet skärmtak, i vilken klockvåningen är inrymd.  En trappa löper i norra tornmuren.  Sakristian på korets norra sida ersatte omkring 1780 en äldre.  Kyrkan har två ingångar i söder.  En romansk korportal med reliefprydda kolonnettbaser och en gotisk portal i tornet.  På långhusets norra sida finns en nu igenmurad romansk portal, som flyttats dit från långhusets södra sida. 
Alva interiörInteriören domineras av ett stort krucifix från 1200-talets.  På långhusets norra mur finns kalkmålningar från sen medeltid och ett ristat geometriskt mönster, sannolikt en fullskaleritning till delar av tornets sydportal. Altaruppsatsen av sandsten från 1671 visar inte bara den bibliska nattvardsbilden utan också en samtida evangelisk nattvardsscen med tända ljus på altaret. Detta var förbjudet i Sverige sedan 1614. Sedan Gotland blivit svenskt 1645 borde förbudet även gällt här 1671!  Ljus på altaret återinfördes i början av 1900-talet, men ännu 1919 blev en präst i Visby anmäld för sitt domkapitel för att han haft tända ljus på altaret. 
Predikstolen från omkring 1740 målades 1746 av Johan Hindrich Dreutz. 
Märklig är en gravsten med en latinsk inskrift som säger: ” Herrens år 1317 den 1 januari dog Botvi - herr Botvids i Alva husföreståndarinna - vilken må vila i frid.” Detta torde vara ett unikt monument över en husmor, vars duglighet och dygder måste ha varit en prydnad för sockenprästens hus
ORGELN är byggd 1966 av Frobenius & Co, Köpenhamn. 6 stämmor och pedal.
Koppel: Man/P. Mekanisk
Disposition:
Man / Pedal
Gedackt 8'   Subbas 16'  Principal 4'   Zinka 4'  Rörflöjt 4'
Tidigare orgel: Eskil Lundén 1912, 8 stämmor
Alva gammal bild
KYRKAN 1903-1904 - Visar att sockenmagasinet stod i kyrkogårdens nordvästra hörn och delar av magasinets murar ingår än i dag i kyrkogårdsmuren där. 1863 fanns ännu ingen plantering kring Alva kyrka. 1896 äskades pengar för nya bänkar och 1911 till orgeln.
Kungamördaren Anckarströms dotter Gustafva var en regelbunden besökare i Alva kyrka.  Hennes styvfar var gotlänning och hon hade som tonåring bott på ön.  1803 gifte hon sig med Olof Bolander, som 1822-1840 var kyrkoherde i Alva.  Bolanders efterträdare, Svante Daniel Gren, ”Afhände sig lifvet i sinnesyrsel d. 20 Aug 1860, 58 år gammal”, vilket väckte oerhörd uppståndelse i församlingen. Drängen som fann prosten i ladan blev så chockad att han länge var helt sinnesförvirrad.

//