Hemse kyrka

En kyrka från 1100-talet med drygt 100 sittplatser

HEMSE KYRKA

Nuvarande kyrka i Hemse är byggd på 1200-talet och det är en spännande kyrka som har en rik historia.
detalj av krucifixet
Bilden bredvid visar en del av kyrkans främsta klenod, triumfkrucifixet, vilket är från slutet av 1100-talet.
Vidare är kyrkan full av målningar från 1200- och 1400-talet, men de är tämligen ”hårt” restaurerade i slutet av 1800-talet.
stavkyrkan 

Vid nämnda restaureringen gjorde man en sensationell upptäckt då golvet togs bort,
ty där under fanns en nära nog komplett stavkyrka, rikt ornerade ekplankor,
den enda någorlunda fullständigt kompletta stavkyrka som återfunnits i Sverige.

På södersidan av kyrkan har någon knackat in årtalet 1893 på stenfoten, och det har väl antagligen skett i samband med att kyrkan renoverades. Det är inte ovanligt att folk genom århundradena har klottrat på och i sina kyrkor

Predikstolen är från 1768 och på den kan man se evangelisterna, som är påfallande lika varandra.

Hemse dopfunt
Dopfuntens fot  är från 1300-talet och Cuppan, där man inte doppar bebisarna, ett par hundra år nyare än foten, som tillverkades på 1100-talet av Hegwaldr.


Kyrkan är öppen för enskild andakt
vardagar mellan 8.00-17.00
Välkommen!

//