Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ, församlingens "riksdag".

Tre gånger om året kallas de valda ledamöterna till sammanträde. Deras uppgift är bland annat att besluta om församlingens mål, godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse, fastställa budgeten, kyrkoavgiften och begravningsavgiften samt besluta i andra ärenden av principiell vikt.
 
Ordförande i kyrkofullmäktige är David Sjöstrand, tel: 0705-16 87 81, david@ydsa.se
 
Sekreterare i kyrkofullmäktige är församlingens administrative chef, Kalle Sundvall, tel: 0300-56 95 09, e-post: kalle.sundvall@svenskakyrkan.se
Skapad: 2012-02-20 11:00:00

för kyrkofullmäktige, kyrkoråd och arbetsutskott.

Sammanträdesdatum 2016

Kallelse till kyrkofullmäktige

Skapad: 2009-03-09 00:00:00

KF 151026 - kallelse
1 2 3 4 5  ... < > 

Kyrkofullmäktiges protokoll

Skapad: 2013-12-16 14:20:00
Tidigare protokoll finns tillgängliga för den som är intresserad. Kontakta Kalle Sundvall tel: 0300 - 56 95 09, e-post: kalle.sundvall@svenskakyrkan.se

 

 

//