Volontärer

Volontärarbete, vad är det?

Att på ett organiserat sätt finnas för sin medmänniska. Mycket volontärarbete sker redan i våra församlingar på ett enkelt och självklart sätt och svårare än så är det inte. Vi som är döpta tillhör Guds stora familj och i detta finns ett stort ansvar och en möjlighet att dela den stora glädjen, med var och ens unika gåvor.
För din medmänniskas skull, för din egen skull och för Guds skull - bli volontär i vårt pastorat.

 

Ansvarig kyrkoherde Cecilia Jansdotter

0292-223 74, cecilia.jansdotter[at]svenskakyrkan.se

//