Pilgrimsvandring

Under sommar och i höst kan du vandra med oss här i Göteborg.

Mot Compostela

Mot Compostela

Pilgrimsvandra med Studentprästerna

 

Om du vill vandra i närheten finns det pilgrimsvandringar. Vi erbjuder lördagsvandringar i och omkring Göteborg, pilgrimsmässor och tillfälliga pilgrimskvällar. 

Pilgrimsvandring är en stor tradition i alla världens religioner.  För kristna, började det med Abraham, som lämnade land och folk och lydde Guds kallelse. Hebreerbrevet beskriver det kristna folket som ett vandrande folk: "ty här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som skall komma."

Under medeltiden fanns det tre viktiga mål för kristna pilgrimer: Jerusalem, Rom, och Santiago de Compostela i Spanien. I vår tid då pilgrimsmotivet återigen vinner terräng bland människor har dessa platser på nytt blivit mål för vandrande resenärer.

I en värld som rusar fram är det kanske inte så märkligt att enkelhet blir tilldragande. Att packa sin ränsel med det nödvändigaste, gå från ställe till ställe, uppför och nedför, ensam ibland och med andra ibland, gå den inre vägen och den yttre. Det är livet i mikroperspektiv.

Vill du delta i en pilgrimsvandring, har du funderingar eller frågor, så hör gärna av dig till Barbara Moss.

Boktips:

Gerard Hughes, In Search of a Way: two journeys of spiritual discovery, London: Darton, Longman & Todd, 1986 (om en yttre och en inre vandring när han gick till fots från England till Rom)

Rolf Enander, Vägen till Santiago de Compostela (, Stockholm, Hjalmarson & Högberg, 2000 om sin vandring från Sverige till Santiago de Compostela)

Hans-Erik Lindström (red.), Ord för Vandrare. pilgrimsmeditationer.  Verbum, 2005.

Agneta Lagercrantz Att gå till sig själv. Tolv samtal om pilgrimsvandring. Cordia 2007

 

"Visa oss, Herre, din väg, och gör oss villiga att vandra den." (S:t Birgittas bön)

 

 

 

Pilgrimsleden

Skapad: 2010-03-25 13:00:00

We arrange pilgrimage walks one Saturday a month.  Relax, unwind, meditate and enjoy the countryside.  Details of walks are on the St Andrew's Church web site here.

En gång varje månad anordnar vi också små pilgrimsvandringar. Gå med för att meditera, vila eller bara uppleva naturen och omgivningarna.

//