Organisationen

I Göteborg finns det 28 församlingar, dessa bildar tillsammans en kyrklig samfällighet.
Församlingarna är grunden i Svenska kyrkan, men församlingar kan göra vissa uppgifter gemensamt, t.ex. ta in avgifter, sköta begravningsverksamheten. Så är det i Göteborg, här har samfälligheten också hand om t.ex. ekonomiska ramar, vissa arbetsgivarfunktioner samt kyrkogårdar och begravningsplatser.
 
  
Skapad:2008-06-16 10:30:00

Medlemmarna väljer vilka som ska styra Svenska kyrkan. Kyrkovalet hålls vart fjärde år och det senaste valet var i september 2013. Den nuvarande mandatperioden sträcker sig från 2014 till 2017.

Läs mer om Demokrati i kyrkan

Församlingar

Skapad: 2008-06-17 10:01:00
Här hittar du alla församlingar i Göteborg

//