Stiftsfullmäktige

Stiftets högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av 51 ledamöter.

Stiftsfullmäktige utses i samband med kyrkovalet vart fjärde år. Valet av ledamöter sker genom direktval på samma sätt som exempelvis valet till landstingsfullmäktige. De personer som väljs har nominerats av de olika nomineringsgrupper som valt att registrera sig i kyrkovalet.

Grunden för stiftets ekonomi är den regionala kyrkoavgiften. Stiftsfullmäktige beslutar om stiftets budget och verksamhetsinriktning och fastställer för varje år hur stor den regionala kyrkoavgiften skall vara.

I Luleå stift är den regionala kyrkoavgiften 5 öre/skattekrona.

Mandatfördelning perioden 2014–2017

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna 22
Centerpartiet 6
Kristdemokrater i Svenska kyrkan 4
Borgerligt alternativ 3
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 9
Fria liberaler i Svenska kyrkan 2
Miljöpartister i Svenska kyrkan 2
Frimodig kyrka 2
Sverigedemokraterna 1

Georg Andersson (s) är ordförande i stiftsfullmäktige.
Sven-Olov Grenholm (FiSK) är 1:e vice ordförande.
Monika Sandström (c) är 2:e vice ordförande.

 

 

Nomineringsgrupper

Skapad: 2013-11-19 13:45:00
 • Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s)
 • Borgerligt alternativ (BA)
 • Centerpartiet (c)
 • Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK (FiSK)
 • Frimodig kyrka (FK)
 • Kristdemokrater i Svenska kyrkan (kr)
 • Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK)
 • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (posk)
 • Sverigedemokraterna (SD)

Stiftsfullmäktiges sammanträden 2016

Skapad: 2014-02-03 15:36:00
 • 20–21 maj, Luleå
 • 25–26 november, Skellefteå

Kontakt

Här kan du komma i kontakt med stiftsfullmäktige genom

 

 

 

 

//