Bromma församling

Prata med oss

Kontakt

Bromma församling Besöksadress: Stopvägen 120, 16836 Bromma Postadress: BOX 45, 16126 BROMMA Telefon: +46(8)56435500 E-post till Bromma församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Famnen

Stopvägen 120


Bromma församlings senaste kyrkoanläggning har fått sitt namn efter kvarteret där den är byggd. En famn är ett gammalt längdmått, men kan också tolkas i överförd bemärkelse som en öppen famn. Den låga, långa byggnaden är byggd med suterräng och innehåller förutom kyrksal också pastorsexpedition och församlingssalar. Fasaderna är av rosarött tegel och taken av kopparplåt. Kyrksalen är belägen i byggnadens mitt och i dess ena hörn skjuter yttertaket upp i en spets som kröns av ett litet kors. 

Arkitekten, Lars Olof Torstensson, har också svarat för inredningen. Kyrkorummet har dock senare kommit att få ett delvis annat uttryck genom att vissa inventarier har bytts ut och genom att glasmålningar har monterats in i två av fönstren. Väggarna i det närmast kvadratiska rummet är av samma rosaröda tegel som fasaderna. Golvets kalkstensplattor tar upp väggarnas färg. Taket med dess laserade furubjälkar sluttar från koret ner mot den motsatta väggen.

Till höger om den inåtskjutande korväggen finns en dopnisch med Jochum Poensgins glasmålning Apokalyptiska madonnan från 1989. Dopfunten i limmat Lindshammarsglas är formgiven av Lars Olof Torstensson. ¹I funtens botten finns stenar och belysning, som tillsammans med det porlande vattnet ger ett vackert skimmer.

Det fristående altarbordet i vitlaserad furu med blå dekorränder, är ovanligt högt och resligt. Samma form som bordsskivan har den stora, ovala ljuskronan i mässing med små, tunna lampor monterade kors och tvärs likt törnen i en törnekrona. På väggen bakom hängde ursprungligen en vävnad av Elisabet Hasselberg-Olsson. Den har monterats ner och ersatts av en triptyk av Birger Mörk från 1947. Den föreställer bespisningsundret och hade tidigare sin plats i Riksbykyrkan, som nu är nerlagd. I den vänstra väggen, framme vid koret, finns Pär Anderssons glasmålning Emmaus från 1992.

Ur. Kyrkguiden - Vägledning till kyrkorna i Stockholms stift, tredje reviderade upplagan 2001. Publicerat med tillstånd av textförfattaren.
 
¹"Det beskrivs i texten att dopfunten har porlande vatten i glaset. Denna uppgift är felaktig." (Red anm)