Pessimism och hopp

De kristna lämnar det heliga landet i allt snabbare takt. Idag utgör de endast 1,5 procent av Palestinas befolkning.

1998 inledde Lunds stift en vänrelation med kristna palestinier. Syftet var att verka för fred och rättvisa mellan judar, kristna och muslimer. I november 2009 reste biskop Antje tillsammans med en grupp från Lunds stift på besök.

Lunds stifts vänrelation bygger på ett brett samarbete med kristna från olika samfund och med fredsrörelser och organisationer för mänskliga rättigheter. Biskopen mötte flera representanter under resan, som också innehöll gudstjänster och seminarier och möten arrangerade av Svenska teologiska institutet, STI.

– Lunds stift stöttar sina palestinska vänner på olika sätt, bland annat genom att skicka svenska volontärer till palestinska sommarläger och deltagare till ungdomskonferenser. Ibland handlar det om ekonomiskt stöd, men för palestinierna är det minst lika viktigt att vi är deras språkrör utåt, berättar Kristina Lindström, vikarierande stiftsadjunkt för internationella frågor och präst i Sankt Hans församling i Lund.
Kristina Lindström var ansvarig för biskopens besök och har tillbringat mycket tid i det heliga landet. Hon vet också hur viktigt det är att ge palestinierna utblickar från deras många gånger instängda liv. Därför bjuds palestinska kristna till konferenser och seminarier i Sverige.
– Det har stor betydelse att få besök av Lunds stifts biskop och hennes medarbetare. Vi ger av vår tid och vårt engagemang och de får chansen att visa sin verklighet.

Artiklarna som följer vill ge några nedslag i den verkligheten, som just nu präglas av tung pessimism. Men arbetet för fred och försoning förs vidare av kristna, muslimer och judar som inget hellre önskar än ett vanligt liv i värdighet.
 
Kristina Strand Larsson

Svenska teologiska institutet

Svenska teologiska institutet, STI, är Svenska kyrkans studieinstitut i Jerusalem. STI är inriktat på religionsmöte, ekumenik och studier kring teologi, religion och samhälle. Institutet ger kortare och längre kurser inom dessa områden, där deltagarna får möta människor från olika religiösa och politiska grupper i området. Studenterna är teologer, präster och andra grupper av kyrkoarbetare från Svenska kyrkan och hennes samarbetspartner världen över.

Läs mer om STI

Fakta resan till Israel/Palestina

I gruppen från Lunds stift ingick förutom biskop Antje Jackelén och Kristina Lindström, Per Arne Joelsson, biskopens kaplan, Joakim Persson, teologie studerande och ersättare i Lunds stiftsstyrelse och Kristina Strand Larsson, informatör.