Om Studentprästerna i Göteborg

Lars Cissi Katarzyna glada

Lars Cissi Katarzyna glada Foto: Carolin Freiholtz

Vi har till uppgift att finnas till hands för alla studenter och anställda vid Göteborgs universitet och Chalmers.

 

Vi, studentpräster, är ett ekumeniskt arbetslag och vi kommer från frikyrkliga samfunden genom Equmenia och från Svenska kyrkan. 
Vi samarbetar vid behov med andra samfund och religioner. Säg till om du vill ha hjälp med kontakten. 

Vi finns alla till för dig som är student eller anställd på Gu eller Chalmers men vi har var och en av oss ett särskilt ansvar för olika campus och finns regelbundet där.

Du finner:

Cissi Glittvik: Campus Näckrosen; Humanisten och HSM (Högskolan för scen och musik) samt Campus Haga.

Lars van der Heeg: Chalmers (Johannesberg och Lindholmen, inklusivt GU IT-fak) och Campus Academica samt Campus Centrum.

Katarzyna Warawko: Campus Haga; Handels, Samfack mm samt Campus Näckrosen.

Saknar du just ditt campus, så hör gärna av dig! Våra kontaktuppgifter finns här intill (till höger) och på vår startsida.

 Du är givetvis välkommen att kontakta vem som helst av oss!

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss gärna:

Skapad: 2013-05-16 11:03:00

Så når du oss:

Cissi Glitvik:
0702 110 120 

Katarzyna Warawko:
0702 194 630

Lars van der Heeg:
0730 30 07 49 

Besöks- och postadress
Studentprästerna
Haga Östergata 30
411 22 Göteborg

 

//